Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

accesskey

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie atrybutu accesskey

Za pomocą atrybutu accesskey możemy określić, który klawisz klawiatury powinien zostać przypisany do skrótu klawiszowego, za pomocą którego użytkownik będzie mógł uzyskać dodatkowy, a zarazem bezpośredni dostęp do interesującego nas elementu HTML.

Atrybut "accesskey" możemy dodać do każdego elementu HTML, lecz niektóre elementy HTML mogą nie reagować na atrybut "accesskey".

Atrybut accesskey oddziałuje między innymi na takie elementy HTML jak:

 • element a posiadający atrybut href
 • element area posiadający atrybut href
 • element HTML, który może posiadać atrybut autofocus
 • element HTML, którego wartością atrybutu contenteditable jest wartość true, lecz tylko wtedy gdy dany element HTML reaguje na atrybut contenteditable
Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu accesskey

znak

Należy podać ciąg znaków w formie jednego znaku, który chcemy, aby został wykorzystany przez przeglądarkę internetową do określenia interesującego nas skrótu klawiszowego.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php">
   <label>
    Podaj imię:
    <input type="text" name="imie" accesskey="q">
   </label>

   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

Skrótem klawiszowym, za pomocą którego użytkownik może uzyskać bezpośredni dostęp do przykładowego elementu "input", jest skrót klawiszowy "LEWY ALT+Q" (lub w niektórych przeglądarkach internetowych skrót klawiszowy "LEWY ALT+SHIFT+Q"), ponieważ do wspomnianego elementu "input" został dodany atrybut "accesskey" wraz z wartością "q".

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS związane z atrybutem accesskey

/* brak */

Interpretacja atrybutu accesskey

Firefox

tak

Interpretuje skrót klawiszowy "LEWY ALT+SHIFT+ACCESSKEY".

Google Chrome

tak

Interpretuje skrót klawiszowy "LEWY ALT+ACCESSKEY".

Safari

tak

Interpretuje skrót klawiszowy "LEWY ALT+ACCESSKEY".

Opera

tak

Interpretuje skrót klawiszowy "LEWY ALT+ACCESSKEY".

Internet Explorer

tak

Interpretuje skrót klawiszowy "LEWY ALT+ACCESSKEY".

Edge

tak

Interpretuje skrót klawiszowy "LEWY ALT+ACCESSKEY".