Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

accesskey

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie atrybutu accesskey

Za pomocą atrybutu accesskey możemy określić, który klawisz klawiatury powinien zostać przypisany do skrótu klawiszowego, za pomocą którego użytkownik będzie mógł uzyskać dodatkowy, a zrazem bezpośredni dostęp do interesującego go elementu HTML.

Atrybut "accesskey" możemy dodać do dowolnego elementu HTML, lecz nie wszystkie elementy HTML reagują na wspomniany atrybut "accesskey".

Elementy HTML reagujące na skrót klawiszowy

 • elementy HTML, które mogą posiadać atrybut autofocus, czyli: element button, element input, element keygen, element select oraz element textarea
 • elementy HTML, które możemy aktywować poprzez kliknięcie w celu przeniesienia się do zasobu internetowego, czyli: element a oraz element area
 • w niektórych przeglądarkach internetowych element HTML, który posiada atrybut contenteditable o wartości true
Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu accesskey

znak

Należy podać ciąg znaków w formie jednego interesującego nas znaku, który chcemy aby został przypisany do skrótu klawiszowego.

Przykładowy kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php">
   <label>
    Podaj imię:
    <input type="text" name="imie" accesskey="w">
   </label>

   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

Gdy użytkownik naciśnie kombinację klawiszy "LEWY ALT+W" (w niektórych przeglądarkach internetowych kombinację klawiszy "LEWY ALT+SHIFT+W"), wtedy przykładowy element "input" zostanie potraktowany przez przeglądarkę internetową jako element HTML, na którym w pierwszej kolejności powinien skupić się wspomniany użytkownik, ponieważ do wspomnianego elementu "input" został dodany atrybut "accesskey" wraz z wartością "w".

Interpretacja atrybutu accesskey

Firefox

tak

Interpretuje skrót klawiszowy "LEWY ALT+SHIFT+ACCESSKEY".

Google Chrome

tak

Interpretuje skrót klawiszowy "LEWY ALT+ACCESSKEY".

Safari

tak

Interpretuje skrót klawiszowy "LEWY ALT+ACCESSKEY".

Opera

tak

Interpretuje skrót klawiszowy "LEWY ALT+ACCESSKEY".

Internet Explorer

tak

Interpretuje skrót klawiszowy "LEWY ALT+ACCESSKEY".

Edge

tak

Interpretuje skrót klawiszowy "LEWY ALT+ACCESSKEY".