Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

novalidate

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie atrybutu novalidate

Za pomocą atrybutu novalidate możemy określić czy mechanizm przeglądarki internetowej odpowiedzialny za domyślną walidację wartości danych powinien pozostać nieaktywny w momencie próby zatwierdzenia interesującego nas formularza HTML przez użytkownika.

Elementy HTML dla atrybutu novalidate

 1. form

Przykład atrybutu novalidate

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php" novalidate>
   <label>
    Podaj czterocyfrową liczbę:
    <input type="text" name="liczba" pattern="[0-9]{4}" required>
   </label>

   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

Ponieważ do elementu "input" został dodany atrybut "pattern" oraz atrybut "required" wartość posiadana przez daną (którą reprezentuje wspomniany element "input") musi posiadać określony format oraz nie powinna być wartością pustą przed próbą zatwierdzenia przez użytkownika przykładowego formularza HTML, jednak w momencie próby zatwierdzenia przez użytkownika wspomnianego formularza HTML, domyślna walidacja wartości danych jest wyłączona, ponieważ do wspomnianego formularza HTML reprezentowanego przez element "form" został dodany atrybut "novalidate".

Interpretacja atrybutu novalidate

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Edge

tak