Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

formnovalidate

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie atrybutu formnovalidate

Za pomocą atrybutu formnovalidate możemy określić czy mechanizm przeglądarki internetowej odpowiedzialny za domyślną walidację wartości danych powinien pozostać nieaktywny w momencie próby zatwierdzenia formularza HTML przez użytkownika, za pomocą interesującego nas elementu HTML, do którego możemy dodać wspomniany atrybut formnovalidate.

Elementy HTML dla atrybutu formnovalidate

 1. button
 2. input

Przykład atrybutu formnovalidate

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php">
   <label>
    Podaj czterocyfrową liczbę:
    <input type="text" name="liczba" pattern="[0-9]{4}" required>
   </label>

   <button type="submit" formnovalidate>zatwierdź</button>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

Ponieważ do elementu "input" został dodany atrybut "pattern" oraz atrybut "required" wartość posiadana przez daną (którą reprezentuje wspomniany element "input") musi posiadać określony format oraz nie powinna być wartością pustą przed próbą zatwierdzenia formularza HTML przez użytkownika, z którym to formularzem HTML został powiązany wspomniany element "input", jednak w momencie próby zatwierdzenia przez użytkownika za pomocą przykładowego elementu "button" wspomnianego formularza HTML, domyślna walidacja wartości danych jest wyłączona, ponieważ do wspomnianego elementu "button", który został powiązany ze wspomnianym formularzem HTML reprezentowanym przez element "form", został dodany atrybut "formnovalidate".

Interpretacja atrybutu formnovalidate

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Edge

tak