Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

referrerpolicy

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Występowanie atrybutu referrerpolicy

Atrybut referrerpolicy można dodać do następujących elementów HTML:

Atrybut referrerpolicy oraz element a

Atrybut referrerpolicy wykorzystany wraz z elementem a pozwala nam określić, jakie składniki adresu danego dokumentu HTML może posiadać informacja, która zostanie przekazana przez przeglądarkę internetową do serwera, na którym znajduje się zasób internetowy, do którego prowadzi klikalny odnośnik reprezentowany przez dany element a.

Atrybut referrerpolicy oraz element area

Atrybut referrerpolicy wykorzystany wraz z elementem area pozwala nam określić, jakie składniki adresu danego dokumentu HTML może posiadać informacja, która zostanie przekazana przez przeglądarkę internetową do serwera, na którym znajduje się zasób internetowy, do którego prowadzi klikalny obszar reprezentowany przez dany element area.

Atrybut referrerpolicy oraz element iframe

Atrybut referrerpolicy wykorzystany wraz z elementem iframe pozwala nam określić, jakie składniki adresu danego dokumentu HTML może posiadać informacja, która zostanie przekazana przez przeglądarkę internetową do serwera, na którym znajduje się zasób internetowy, jaki został wczytany do zagnieżdżonego kontekstu przeglądarki internetowej reprezentowanego przez dany element iframe.

Atrybut referrerpolicy oraz element img

Atrybut referrerpolicy wykorzystany wraz z elementem img pozwala nam określić, jakie składniki adresu danego dokumentu HTML może posiadać informacja, która zostanie przekazana przez przeglądarkę internetową do serwera, na którym znajduje się obrazek reprezentowany przez dany element img.

Interpretacja atrybutu referrerpolicy

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

nie

Edge

tak