Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

rel

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie atrybutu rel

Za pomocą atrybutu rel możemy określić relację pomiędzy dokumentem HTML, w którego zawartości znajduje się interesujący nas element HTML, a zasobem internetowym reprezentowanym przez wspomniany element HTML.

Elementy HTML dla atrybutu rel

 1. a
 2. area
 3. link

Przykład atrybutu rel

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <p>
   <a href="https://webkod.pl/kurs-html/atrybuty/lokalne/required" rel="next">zobacz informacje o atrybucie lokalnym "required"</a>
  </p>

 </body>
</html>

Rezultat

Ponieważ do przykładowego elementu "a" został dodany atrybut "rel" wraz z wartością "next" wspomniany element "a" zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że zasób internetowy reprezentowany przez wspomniany element "a" jest następnym w kolejności zasobem internetowym w danej serii.

Interpretacja atrybutu rel

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak