Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

rel

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Występowanie atrybutu rel

Atrybut rel można dodać do następujących elementów HTML:

Atrybut rel oraz element a

Atrybut rel wykorzystany wraz z elementem a pozwala nam określić relację pomiędzy dokumentem HTML, w którego zawartości znajduje się dany element a, a zasobem internetowym, do którego prowadzi klikalny odnośnik reprezentowany przez dany element a.

Atrybut rel oraz element area

Atrybut rel wykorzystany wraz z elementem area pozwala nam określić relację pomiędzy dokumentem HTML, w którego zawartości znajduje się dany element area, a zasobem internetowym, do którego prowadzi klikalny obszar reprezentowany przez dany element area.

Interpretacja atrybutu rel

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak