Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

rowspan

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Występowanie atrybutu rowspan

Atrybut rowspan można dodać do następujących elementów HTML:

Atrybut rowspan oraz element td

Atrybut rowspan wykorzystany wraz z elementem td pozwala nam określić liczbę wierszy tabeli HTML, których komórki powinny ulec pionowemu scaleniu licząc od danego elementu td.

Atrybut rowspan oraz element th

Atrybut rowspan wykorzystany wraz z elementem th pozwala nam określić liczbę wierszy tabeli HTML, których komórki powinny ulec pionowemu scaleniu licząc od danego elementu th.

Interpretacja atrybutu rowspan

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak