Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

data

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie atrybutu data

Za pomocą atrybutu data możemy określić adres zasobu internetowego, który powinien być reprezentowany przez interesujący nas element HTML.

Elementy HTML dla atrybutu data

 1. object

Przykład atrybutu data

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <object data="https://webkod.pl/files/html/animacja-01.swf" width="200" height="200"></object>

 </body>
</html>

Rezultat

Zasobem internetowym, który powinien być reprezentowany przez przykładowy element "object" jest zasób internetowy "animacja-01.swf" znajdujący się pod adresem "https://webkod.pl/files/html/animacja-01.swf", dlatego do wspomnianego elementu "object" został dodany atrybut "data" wraz z wartością "https://webkod.pl/files/html/animacja-01.swf".

Interpretacja atrybutu data

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak