Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

rev

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Występowanie atrybutu rev

Atrybut rev można dodać do następujących elementów HTML:

Atrybut rev oraz element a

Atrybut rev wykorzystany wraz z elementem a pozwala nam określić relację odwrotną pomiędzy dokumentem HTML, w którego zawartości znajduje się dany element a, a zasobem internetowym, do którego prowadzi klikalny odnośnik reprezentowany przez dany element a.

Interpretacja atrybutu rev

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak