Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Semantyka tekstu - element "mark"

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Załóżmy, że zawartość naszego dokumentu HTML może zostać przetworzona przez mechanizm, który może wyróżnić treść szukaną przez użytkownika zapoznającego się z treścią reprezentowaną przez zawartość naszego dokumentu HTML. W takiej sytuacji wspomniana szukana treść przez użytkownika, powinna zostać umieszczona przez wspomniany mechanizm w zawartości elementu mark.

Przykład:

<p>
  Moim ulubionym kwiatem jest <mark>róża</mark>.
</p>

<p>
  Ponieważ <mark>róża</mark> to symbol miłości.
</p>

Rezultat:

Moim ulubionym kwiatem jest róża.

Ponieważ róża to symbol miłości.

Dzięki elementowi mark użytkownik zapoznający się z treścią reprezentowaną przez zawartość naszych przykładowych elementów p zorientuje się, że szukany przez niego ciąg znaków róża został wyróżniony.