Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Semantyka tekstu - element "br"

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Załóżmy, że w treści, którą ma reprezentować zawartość interesującego nas elementu HTML chcemy umieścić ciąg znaków będący adresem zamieszkania.

Przykład:

<p>
  Jan Kowalski
  ul. Przykładowa 1A/2
  Miasto
</p>

Rezultat:

Jan Kowalski ul. Przykładowa 1A/2 Miasto

Adres zamieszkania zazwyczaj stanowi jedną całą informację, dlatego treść wspomnianego adresu zamieszkania powinna znajdować się w zawartości jednego i tego samego elementu HTML (w naszym przykładzie tym elementem HTML jest element p).

Forma treści adresu zamieszkania, na jaką zazwyczaj możemy natrafić, wymusza, aby kolejne informacje tworzące treść adresu zamieszkania były umieszczone w kolejnych wierszach.

Aby wskazać dla przeglądarki internetowej, gdzie w treści znajdującej się w zawartości interesującego nas elementu HTML ma nastąpić przełamanie wiersza, możemy wykorzystać do tego celu element br.

Przykład:

<p>
  Jan Kowalski<br>
  ul. Przykładowa 1A/2<br>
  Miasto
</p>

Rezultat:

Jan Kowalski
ul. Przykładowa 1A/2
Miasto