Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Semantyka tekstu - element "i"

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Załóżmy, że w treści, którą ma reprezentować zawartość interesującego nas elementu HTML chcemy umieścić ciąg znaków będący idiomem.

Przykład:

<p>
  Czasami zastanawiam się, czy nie porywam się z motyką na słońce.
</p>

Rezultat:

Czasami zastanawiam się, czy nie porywam się z motyką na słońce.

Użytkownik zapoznający się z treścią reprezentowaną przez zawartość naszego przykładowego elementu p zorientuje się, że wspomniana treść mówi o tym, że autor wspomnianej treści ma obawy dotyczące tego, czy jego indywidualne możliwości wystarczą do osiągnięcia wyznaczonego sobie celu (o czym świadczy idiom: Porywać się z motyką na słońce).

Czy przeglądarka internetowa również będzie wiedziała o tym, że ciąg znaków porywam się z motyką na słońce, występujący w treści reprezentowanej przez zawartość naszego przykładowego elementu p, stanowi idiom?

Niekoniecznie, lecz za pomocą elementu i sytuację tę możemy zmienić.

Przykład:

<p>
  Czasami zastanawiam się, czy nie <i>porywam się z motyką na słońce</i>.
</p>

Rezultat:

Czasami zastanawiam się, czy nie porywam się z motyką na słońce.

Od tej pory, dzięki elementowi i nasz przykładowy kod HTML zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, iż ciąg znaków porywam się z motyką na słońce, występujący w treści reprezentowanej przez zawartość naszego przykładowego elementu p, stanowi idiom.