Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Semantyka tekstu - element "abbr"

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Załóżmy, że w treści, którą ma reprezentować zawartość interesującego nas elementu HTML chcemy umieścić ciąg znaków, który będzie skrótowcem.

Przykład:

<p>
  NBP, czyli jeden z banków naszego świata.
</p>

Rezultat:

NBP, czyli jeden z banków naszego świata.

Użytkownik zapoznający się z treścią reprezentowaną przez zawartość naszego przykładowego elementu p zorientuje się, że ciąg znaków NBP, występujący we wspomnianej treści, jest skrótem wyrażenia: Narodowy Bank Polski.

Czy przeglądarka internetowa również będzie wiedziała o tym, że ciąg znaków NBP, występujący w treści reprezentowanej przez zawartość naszego przykładowego elementu p, jest skrótem wyrażenia?

Niekoniecznie, lecz za pomocą elementu abbr sytuację tę możemy zmienić.

Przykład:

<p>
  <abbr>NBP</abbr>, czyli jeden z banków naszego świata.
</p>

Rezultat:

NBP, czyli jeden z banków naszego świata.

Od tej pory, dzięki elementowi abbr nasz przykładowy kod HTML zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, iż ciąg znaków NBP, występujący w treści reprezentowanej przez zawartość naszego przykładowego elementu p, jest skrótem wyrażenia.

Ponadto, aby wskazać dla przeglądarki internetowej pełne rozwinięcie skrótu reprezentowanego przez zawartość elementu abbr możemy skorzystać z atrybutu title elementu abbr.

Przykład:

<p>
  <abbr title="Narodowy Bank Polski">NBP</abbr>, czyli jeden z banków naszego świata.
</p>

Rezultat:

NBP, czyli jeden z banków naszego świata.