Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Semantyka tekstu - element "code"

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Załóżmy, że w treści, którą ma reprezentować zawartość interesującego nas elementu HTML chcemy umieścić ciąg znaków stanowiący fragment kodu komputerowego.

Przykład:

<p>
  Przykładowa reguła języka CSS: body { background-color:red; }
</p>

Rezultat:

Przykładowa reguła języka CSS: body { background-color:red; }

Użytkownik zapoznający się z treścią reprezentowaną przez zawartość naszego przykładowego elementu p zorientuje się, że wspomniana treść mówi o tym, że przykładową regułą języka CSS jest reguła body { background-color:red; }.

Czy przeglądarka internetowa również będzie wiedziała o tym, że ciąg znaków body { background-color:red; }, występujący w treści reprezentowanej przez zawartość naszego przykładowego elementu p, jest fragmentem kodu komputerowego?

Niekoniecznie, lecz za pomocą elementu code sytuację tę możemy zmienić.

Przykład:

<p>
  Przykładowa reguła języka CSS: <code>body { background-color:red; }</code>
</p>

Rezultat:

Przykładowa reguła języka CSS: body { background-color:red; }

Od tej pory, dzięki elementowi code nasz przykładowy kod HTML zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, iż ciąg znaków body { background-color:red; }, występujący w treści reprezentowanej przez zawartość naszego przykładowego elementu p, jest fragmentem kodu komputerowego.