Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Semantyka tekstu - element "sup"

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Załóżmy, że w treści, którą ma reprezentować zawartość interesującego nas elementu HTML chcemy umieścić znak, który z pewnego względu musi stanowić indeks górny dla treści reprezentowanej przez pozostałą zawartość wspomnianego elementu HTML.

Przykład:

<p>
  Wynikiem wyrażenia <var>x</var><sup>2</sup>, gdy zmienna <var>x</var> jest równa 2, jest liczba 4.
</p>

Rezultat:

Wynikiem wyrażenia x2, gdy zmienna x jest równa 2, jest liczba 4.

Użytkownik zapoznający się z treścią reprezentowaną przez zawartość naszego przykładowego elementu p zorientuje się, że wspomniana treść mówi o tym, że wynikiem wyrażenia x2, gdy zmienna x jest równa 2, jest liczba 4.

Ponadto, dzięki elementowi sup nasz przykładowy kod HTML zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, iż znak 2, występujący w treści reprezentowanej przez zawartość naszego przykładowego elementu p, z jakiegoś powodu musi stanowić indeks górny dla treści reprezentowanej przez pozostałą zawartość wspomnianego elementu p.