Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Semantyka tekstu - element "a"

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Załóżmy, że chcemy poinformować użytkownika o tym, że pod wskazanym przez nas adresem URL znajduje się zasób internetowy, który chcielibyśmy, aby został odwiedzony przez wspomnianego użytkownika.

Nasz problem możemy rozwiązać w następujący sposób:

<p>
  Jeżeli chcesz dowiedzieć się czym jest róża, odwiedź następujący adres URL:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCa.
</p>

Rezultat:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czym jest róża, odwiedź następujący adres URL: https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCa.

Użytkownik zapoznający się z treścią reprezentowaną przez zawartość naszego przykładowego elementu p zorientuje się, że wspomniana treść zachęca do odwiedzenia adresu https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCa, jeżeli użytkownik chce dowiedzieć się czym jest róża.

W tym momencie może wydawać się nam, że nasz cel został osiągnięty, ponieważ poinformowaliśmy użytkownika o adresie URL, który powinien zostać odwiedzony przez wspomnianego użytkownika, jednak treść reprezentowana przez zawartość naszego przykładowego elementu p stwarza dodatkowe problemy zarówno dla użytkownika, jak i dla przeglądarki internetowej.

Problemem dla użytkownika jest to, że aby odwiedzić adres https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCa wspomniany użytkownik między innymi musi skopiować ciąg znaków https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCa do paska znajdującego się w oknie przeglądarki internetowej (co raczej nie jest zbyt wygodnym rozwiązaniem).

Problemem dla przeglądarki internetowej jest to, że treść reprezentowana przez zawartość naszego przykładowego elementu p nie stanowi dla wspomnianej przeglądarki internetowej żadnego dodatkowego znaczenia, które wskazywałoby na to, iż we wspomnianej treści reprezentowanej przez zawartość naszego przykładowego elementu p występuje adres URL, do którego może przenieść się użytkownik.

Nasze nowo powstałe problemy możemy rozwiązać za pomocą elementu a.

Przykład:

<p>
  Jeżeli chcesz dowiedzieć się czym jest róża, odwiedź następujący adres URL:
  <a href="https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCa">kliknij tutaj</a>.
</p>

Rezultat:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czym jest róża, odwiedź następujący adres URL: kliknij tutaj.

Od tej pory, gdy użytkownik zechce dowiedzieć się czym jest róża, wtedy wystarczy, że wspomniany użytkownik kliknie na ciąg znaków kliknij tutaj, który to ciąg znaków znajduje się w zawartości naszego przykładowego elementu a.

Ponadto od tej pory przeglądarka internetowa wie o tym, iż w treści reprezentowanej przez zawartość naszego przykładowego elementu p występuje adres https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCa, do którego może przenieść się użytkownik.

Korzystając z elementu a powinniśmy również zwrócić uwagę na to, co umieszczamy w zawartości elementu a, ponieważ treść reprezentowana przez zawartość elementu a powinna zawierać klarowną wskazówkę o tym, jakie informacje są reprezentowane przez zasób internetowy, do którego prowadzi dany element a.

W naszym przykładzie element a prowadzi do zasobu internetowego znajdującego się pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCa. Wspomniany zasób internetowy znajdujący się pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCa reprezentuje informacje na temat róży, dlatego ciąg znaków kliknij tutaj, który to ciąg znaków znajduje się w zawartości naszego przykładowego elementu a nie zawiera klarownej wskazówki o tym, jakie informacje są reprezentowane przez zasób internetowy, do którego prowadzi nasz przykładowy element a.

Spróbujmy sprawić, aby w zawartości naszego przykładowego elementu a znalazł się ciąg znaków definicja róży według - wikipedia.org.

Przykład:

<p>
  Jeżeli chcesz dowiedzieć się czym jest róża, odwiedź następujący adres URL:
  <a href="https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCa">definicja róży (według wikipedia.org)</a>.
</p>

Rezultat:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czym jest róża, odwiedź następujący adres URL: definicja róży (według wikipedia.org).

Od tej pory przeglądarka internetowa wie, jakich informacji można spodziewać się po zasobie internetowym znajdującym się pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCa.

Ponadto od tej pory użytkownik wie, jaką treść można spodziewać się ujrzeć po kliknięciu na ciąg znaków definicja róży według - wikipedia.org.