Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Semantyka tekstu - element "em"

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Gdy chcemy, z jakiegoś powodu nadać szczególny nacisk (emfazę) dla interesującej nas treści reprezentowanej przez zawartość interesującego nas elementu HTML, wtedy wspomnianą treść możemy umieścić w zawartości elementu em.

Przykład:

<p>
  Moim ulubionym kwiatem <em>jest</em> róża.
</p>

Rezultat:

Moim ulubionym kwiatem jest róża.

Dzięki elementowi em nasz przykładowy kod HTML zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, iż ciąg znaków jest, występujący w treści reprezentowanej przez zawartość naszego przykładowego elementu p, z jakiegoś powodu posiada dodatkowe znaczenie, w tym wypadku dodatkową emfazę.

Tym "jakimś powodem" w tym wypadku może być stwierdzenie przez kogoś, że naszym ulubionym kwiatem na pewno nie jest róża (a my chcemy utworzyć treść pełniącą rolę odpowiedzi, mówiącej o tym, że naszym ulubionym kwiatem jest róża (nadając przy tym wyrazowi jest szczególny nacisk w naszej treści)).