Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Semantyka tekstu - element "cite"

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Załóżmy, że w treści, którą ma reprezentować zawartość interesującego nas elementu HTML chcemy umieścić ciąg znaków będący słowami znanego artysty.

Przykład:

<p>
  Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy - Leonardo da Vinci
</p>

Rezultat:

Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy - Leonardo da Vinci

Użytkownik zapoznający się z treścią reprezentowaną przez zawartość naszego przykładowego elementu p zorientuje się, że autorem słów Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy, występujących we wspomnianej treści, jest artysta o nazwie Leonardo da Vinci.

Czy przeglądarka internetowa również będzie wiedziała o tym, że autorem słów Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy, występujących w treści reprezentowanej przez zawartość naszego przykładowego elementu p, jest artysta o nazwie Leonardo da Vinci?

Niekoniecznie, lecz za pomocą elementu cite sytuację tę możemy zmienić.

Przykład:

<p>
  Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy - <cite>Leonardo da Vinci</cite>
</p>

Rezultat:

Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy - Leonardo da Vinci

Od tej pory, dzięki elementowi cite nasz przykładowy kod HTML zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, iż autorem słów Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy, występujących w treści reprezentowanej przez zawartość naszego przykładowego elementu p, jest artysta o nazwie Leonardo da Vinci.