Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Semantyka tekstu - element "q"

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Załóżmy, że w treści, którą ma reprezentować zawartość interesującego nas elementu HTML chcemy umieścić ciąg znaków cytowany z innego źródła (niekoniecznie z innego zasobu internetowego).

Przykład:

<p>
  Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy - Leonardo da Vinci
</p>

Rezultat:

Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy - Leonardo da Vinci

Użytkownik zapoznający się z treścią reprezentowaną przez zawartość naszego przykładowego elementu p zorientuje się, że słowa Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy, występujące we wspomnianej treści, są słowami cytowanymi z innego źródła. W tym wypadku tym innym źródłem jest artysta o nazwie Leonardo da Vinci.

Czy przeglądarka internetowa również będzie wiedziała o tym, że słowa Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy, występujące w treści reprezentowanej przez zawartość naszego przykładowego elementu p, są słowami cytowanymi z innego źródła?

Niekoniecznie, lecz za pomocą elementu q sytuację tę możemy zmienić.

Przykład:

<p>
  <q>Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy</q> - Leonardo da Vinci
</p>

Rezultat:

Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy - Leonardo da Vinci

Od tej pory, dzięki elementowi q nasz przykładowy kod HTML zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, iż słowa Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy, występujące w treści reprezentowanej przez zawartość naszego przykładowego elementu p, są słowami cytowanymi z innego źródła.

Ponadto, aby wskazać dla przeglądarki internetowej, kto jest autorem słów Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy, możemy wykorzystać do tego celu znany już nam element cite.

Przykład:

<p>
  <q>Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy</q> - <cite>Leonardo da Vinci</cite>
</p>

Rezultat:

Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy - Leonardo da Vinci