Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Semantyka tekstu - element "wbr"

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Załóżmy, że do zawartości interesującego na elementu HTML (z jakiegoś powodu) chcemy dodać ciąg znaków pozbawiony jakiegokolwiek białego znaku oraz znaku -.

Przykład:

<p style="width:200px; border:5px solid red;">
  article{background:black;color:white;width:500px;height:500px;}
</p>

Rezultat:

article{background:black;color:white;width:500px;height:500px;}

Nasz przykładowy ciąg znaków znajdujący się w zawartości przykładowego elementu p nie mieści się w granicy szerokości wspomnianego elementu p, ponadto jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej nie może określić, w którym miejscu w naszym przykładowym ciągu znaków może nastąpić przełamanie do następnego wiersza, ponieważ nasz przykładowy ciąg znaków pozbawiony jest jakiegokolwiek białego znaku oraz znaku -.

Aby wskazać dla przeglądarki internetowej sugerowane miejsce przełamania wiersza treści możemy wykorzystać do tego celu element wbr.

Przykład:

<p style="width:200px; border:5px solid red;">
  article<wbr>{<wbr>background:black;<wbr>color:white;<wbr>width:500px;<wbr>height:500px;<wbr>}
</p>

Rezultat:

article{background:black;color:white;width:500px;height:500px;}