Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Semantyka tekstu - element "bdi"

Data publikacji
Ostatnio edytowano

W przeglądarce internetowej występuje wiele różnych mechanizmów. Jednym z mechanizmów przeglądarki internetowej jest mechanizm odpowiadający za automatyczne wykrywanie kierunku, jaki powinien posiadać tekst znajdujący się w zawartości poszczególnych elementów HTML.

Tekst składający się wyłącznie ze znaków należących do alfabetu łacińskiego posiada kierunek od lewej do prawej (ltr).

Przykład:

<p>
  Słonecznik Biały
</p>

Rezultat:

Słonecznik Biały

Tekst składający się wyłącznie ze znaków należących do alfabetu arabskiego posiada kierunek od prawej do lewej (rtl).

Przykład:

<p>
  عباد الشمس أبيض
</p>

Rezultat:

عباد الشمس أبيض

Gdy tekst składa się ze znaków należących do różnych alfabetów, z cyfr oraz ze znaków nienależących do żadnego alfabetu, wtedy w niektórych sytuacjach mechanizm przeglądarki internetowej odpowiadający za automatyczne wykrywanie kierunku, jaki powinien posiadać tekst znajdujący się w zawartości poszczególnych elementów HTML, może nie spełniać naszych oczekiwań.

Przykład:

<p>
  عباد الشمس أبيض: 100g.
</p>

Rezultat:

عباد الشمس أبيض: 100g.

W takiej sytuacji treść sprawiającą problemy należy odizolować od pozostałej treści znajdującej się w zawartości danego elementu HTML za pomocą elementu bdi.

Przykład:

<p>
  <bdi>عباد الشمس أبيض</bdi>: 100g.
</p>

Rezultat:

عباد الشمس أبيض: 100g.