Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Wartość domyślna atrybutu HTML

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Czym jest wartość domyślna?

Jednym z naszych atrybutów są nasze włosy. Nasze włosy mogą posiadać różny kolor. Czasami chcemy nadać naszym włosom nowy kolor, dlatego farbujemy nasze włosy na nowy kolor za pomocą farby do włosów. Jednak jeżeli nie zechcemy, aby nasze włosy posiadały nowy kolor, wtedy nasze włosy posiadają kolor naturalny, czyli kolor domyślny.

Przykładowo. Jednym z atrybutów HTML, które możemy dodać do elementu a jest atrybut target.

Przykład:

<a href="https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png" target="_blank">Zobacz zdjęcie lwa</a>

Rezultat:

Zobacz zdjęcie lwa

Za pomocą wartości atrybutu target elementu a możemy określić miejsce wczytania się zasobu internetowego, który jest reprezentowany przez dany element a.

Wartość _blank atrybutu target elementu a wskazuje na nowe okno przeglądarki internetowej (na nową zakładkę przeglądarki internetowej), dlatego gdy klikniemy na treść reprezentowaną przez zawartość naszego przykładowego elementu a, czyli na treść w postaci ciągu znaków Zobacz zdjęcie lwa, wtedy zasób internetowy, który jest reprezentowany przez nasz przykładowy element a, czyli zasób internetowy zwierze-01.png znajdujący się pod adresem https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png, zostanie wczytany do nowego okna przeglądarki internetowej (do nowej zakładki przeglądarki internetowej).

W sytuacji gdy element a nie posiada atrybutu target, wtedy wspomniany element a jest traktowany przez przeglądarkę internetową jako element a posiadający atrybut target o wartości _self, ponieważ w sytuacji gdy element a nie posiada atrybutu target wartością domyślną atrybutu target elementu a jest wartość _self.

Przykład:

<a href="https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png">Zobacz zdjęcie lwa</a>

Rezultat:

Zobacz zdjęcie lwa

Wartość _self atrybutu target elementu a wskazuje na aktualne okno przeglądarki internetowej (na aktualną zakładkę przeglądarki internetowej), dlatego gdy klikniemy na treść reprezentowaną przez zawartość naszego przykładowego elementu a, wtedy zasób internetowy, który jest reprezentowany przez nasz przykładowy element a, zostanie wczytany do aktualnego okna przeglądarki internetowej (do aktualnej zakładki przeglądarki internetowej).

Ponadto niektóre atrybuty HTML elementów HTML posiadają różną wartość domyślną w zależności do sytuacji, jaka zaistniała.

Przykładowo. Gdy jako wartość atrybutu target elementu a podamy wartość nieprawidłową, wtedy wartością domyślną atrybutu target elementu a jest wartość _blank.

Przykład:

<a href="https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png" target="jakaś nieprawidłowa wartość">Zobacz zdjęcie lwa</a>

Rezultat:

Zobacz zdjęcie lwa

Ponadto warto wiedzieć, że gdy do elementu HTML dodamy atrybut logiczny w formie bez wartości, w takiej sytuacji wartością domyślną atrybutu logicznego jest wartość pusta. Innymi słowy zapis autoplay zazwyczaj traktowany jest przez przeglądarkę internetową jako zapis autoplay="".