Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Atrybut globalny

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Czym jest atrybut globalny?

Ludzie należą do jednej z grup elementów, które budują nasz świat realny. Atrybutem wspólnym, czyli cechą wspólną wszystkich ludzi, jest zazwyczaj możliwość posiadania swojego imienia.

Język HTML oferuje nam grupę atrybutów globalnych, czyli takich atrybutów HTML, które zazwyczaj możemy dodać do każdego elementu HTML występującego w języku HTML.

<article>die Liebe</article>
<p>amare</p>
<div>love</div>
<span>miłość</span>

Każdy z zaprezentowanych elementów HTML jest różny. Każdy z zaprezentowanych elementów HTML posiada swoją indywidualną zawartość. Treść reprezentowana przez zawartość każdego z zaprezentowanych elementów HTML została napisana za pomocą innego języka, którym posługują się na co dzień ludzie.

Za pomocą atrybutu globalnego lang możemy określić dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o bazowym języku, jakim została napisana treść reprezentowana przez zawartość interesującego nas elementu HTML.

Przykład:

<article lang="de">die Liebe</article>
<p lang="it">amare</p>
<div lang="en">love</div>
<span lang="pl">miłość</span>

Od tej pory przeglądarka internetowa wie na pewno, że treść reprezentowana przez zawartość elementu article została napisana za pomocą języka niemieckiego (lang="de"), treść reprezentowana przez zawartość elementu p została napisana za pomocą języka włoskiego (lang="it"), treść reprezentowana przez zawartość elementu div została napisana za pomocą języka angielskiego (lang="en"), a treść reprezentowana przez zawartość elementu span została napisana za pomocą języka polskiego (lang="pl").