Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Atrybut niewymagany

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Nie wszystkie atrybuty HTML elementu HTML są atrybutami wymaganymi. W sytuacji gdy element HTML nie posiada atrybutu HTML, który mógłby posiadać, wtedy element HTML traci po prostu niektóre swoje dodatkowe zdolności, jednak wspomniane dodatkowe zdolności nie zawsze muszą być pożądanymi przez nas zdolnościami.

Gdy wychodzimy z naszym pupilem na spacer, na przykład z naszym kotem, nasz kot nie musi posiadać smyczy, jednak przez wspomniany brak smyczy my sami tracimy dodatkową zdolność kontrolowania naszego kota za pomocą smyczy, lecz wspomniana sytuacja, czyli brak smyczy, nie wyklucza wyjścia z naszym kotem na spacer.

Przykładowo. Element audio może reprezentować w oknie przeglądarki internetowej interesujący nas plik dźwiękowy (o czym mogliśmy dowiedzieć się już wcześniej). Gdy element audio nie posiada atrybutu controls, wtedy tracimy zdolność kontrolowania odtwarzania za pomocą przycisków interfejsu użytkownika zasobu internetowego reprezentowanego przez dany element audio, lecz mimo wszystko wspomniana sytuacja nie przeszkadza nam w tym, aby interesujący nas plik dźwiękowy został powiązany z interesującym nas dokumentem HTML za pomocą wspomnianego elementu audio.

Przykład:

<audio src="https://webkod.pl/files/html/utwor-01.mp3"></audio>

Rezultat:

Mimo że nie widzimy gołym okiem elementu audio, a raczej przycisków interfejsu użytkownika służących do kontrolowania odtwarzania zasobu internetowego reprezentowanego przez dany element audio, wspomniane odtwarzanie może rozpocząć się automatycznie, lecz w takiej sytuacji wspomniany element audio musi posiadać atrybut logiczny autoplay.

<audio src="https://webkod.pl/files/html/utwor-01.mp3" autoplay></audio>
Zobacz rezultat: automatyczne odtwarzanie przez przeglądarkę internetową pliku dźwiękowego reprezentowanego przez element audio