Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Adres względny zasobu internetowego

Data publikacji
Ostatnio edytowano

W poprzedniej części kursu HTML poznaliśmy jeden ze sposobów, za pomocą którego możemy określić adres interesującego nas zasobu internetowego. Wspomniany sposób opierał się tak naprawdę na adresie bezwzględnym. Nieco innymi, lecz bardzo podobnym sposobem określenia adresu zasobu internetowego jest adres względny.

W naszym świecie realnym chcąc odwołać się do jakiegoś zasobu budującego nasz świat realny nie musimy zawsze mówić, że: interesujący nasz przedmiot, na przykład lodówka, znajduje się w Polsce, w Warszawie, na ulicy Fikcyjnej, o numerze 8, w naszym mieszkaniu, w pomieszczeniu zwanym kuchnią. Zamiast tego, gdy "MY" osobiście znajdujemy się już w jednym z pomieszczeń naszego mieszkania, wtedy możemy powiedzieć, że: lodówka znajduje się w pomieszczeniu zwanym kuchnią, które to pomieszczenie jest obok pomieszczenia, w którym "MY" aktualnie znajdujemy się. W ten sposób odwołaliśmy się do interesującego nas zasobu (lodówki) "względem" pomieszczenia, w którym "MY" aktualnie znajdujemy się.

Chcąc wskazać dla przeglądarki internetowej adres interesującego nas zasobu internetowego możemy zrobić to względem aktualnego miejsca, gdzie aktualnie znajduje się plik, z którym to plikiem interesujący nas zasób internetowy ma zostać powiązany.

Załóżmy, że do kodu HTML pliku nasz-plik.html chcemy dodać element img, który ma reprezentować interesujący nas zasób internetowy w postaci obrazka reprezentowanego przez plik zwierze-01.png. Ponadto załóżmy również, że oba pliki, czyli plik nasz-plik.html oraz plik zwierze-01.png, znajdują się w tym samym dowolnym folderze.

adres url - oba pliki w tym samym folderze

W takiej sytuacji adresem względnym zasobu internetowego zwierze-01.png względem miejsca gdzie znajduje się plik nasz-plik.html jest po prostu adres zwierze-01.png.

Przykład ten możesz pobrać na swoje urządzenie końcowe klikając na następujący odnośnik: Składnia adresu względnego, gdy oba pliki znajdują się w tym samym folderze.

Możemy założyć również, że w folderze gdzie znajduje się plik nasz-plik.html znajduje się folder o przykładowej nazwie inny-folder, w którym to właśnie folderze znajduje się nasz docelowy zasób internetowy, czyli plik zwierze-01.png.

adres url - docelowy plik w folderze podrzędnym

W takiej sytuacji adresem względnym zasobu internetowego zwierze-01.png względem miejsca gdzie znajduje się plik nasz-plik.html jest adres inny-folder/zwierze-01.png.

Przykład ten możesz pobrać na swoje urządzenie końcowe klikając na następujący odnośnik: Składnia adresu względnego, gdy plik docelowy znajduje się w folderze podrzędnym.

Możemy założyć również, że w folderze gdzie znajduje się nasz docelowy zasób internetowy, czyli plik zwierze-01.png znajduje się folder o przykładowej nazwie inny-folder, w którym to właśnie folderze znajduje się plik nasz-plik.html.

adres url - docelowy plik w folderze nadrzędnym

W takiej sytuacji adresem względnym zasobu internetowego zwierze-01.png względem miejsca gdzie znajduje się plik nasz-plik.html jest adres ../zwierze-01.png.

Przykład ten możesz pobrać na swoje urządzenie końcowe klikając na następujący odnośnik: Składnia adresu względnego, gdy plik docelowy znajduje się w folderze nadrzędnym.

Możemy założyć również, że w dowolnym folderze znajduje się folder o przykładowej nazwie dokumenty, w którym to właśnie folderze znajduje się plik nasz-plik.html, ponadto w tym samym wspomnianym dowolnym folderze znajduje się folder o przykładowej nazwie obrazki, w którym to właśnie folderze znajduje się nasz docelowy zasób internetowy, czyli plik zwierze-01.png.

adres url - docelowy plik w folderze podrzędnym folderu nadrzędnego

W takiej sytuacji adresem względnym zasobu internetowego zwierze-01.png względem miejsca gdzie znajduje się plik nasz-plik.html jest adres ../obrazki/zwierze-01.png.

Przykład ten możesz pobrać na swoje urządzenie końcowe klikając na następujący odnośnik: Składnia adresu względnego, gdy plik docelowy znajduje się w folderze podrzędnym folderu nadrzędnego.