Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Urządzenie końcowe oraz zasób internetowy

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Czasami w obrębie tego kursu HTML i nie tylko możesz spotkać się z rzeczą, która nazywana jest urządzeniem końcowym. Najczęściej: Twoim urządzeniem końcowym, naszym urządzeniem końcowym, czy też urządzeniem końcowym użytkownika.

Urządzeniem końcowym jest to urządzenie, które posiada narzędzie, dzięki któremu możemy przeglądać treść różnych stron internetowych zbudowanych za pomocą kodu HTML i nie tylko.

Przykładowymi urządzeniami końcowymi są: komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy oraz każde inne tego typu podobne urządzenie stacjonarne, jak również mobilne. Natomiast narzędziem do przeglądania treści stron internetowych jest zainstalowana na urządzeniu końcowym przeglądarka internetowa lub każde inne oprogramowanie, które może przetwarzać, odczytywać, interpretować lub rozumieć kod HTML i nie tylko.

Czasami w obrębie tego kursu HTML i nie tylko możesz spotkać się z rzeczą, która nazywana jest zasobem internetowym.

W naszym świecie wirtualnym zasobem internetowym może być każda rzecz, która występuje w tym naszym świecie wirtualnym.

Przykładowo. Element img może reprezentować obrazek w oknie przeglądarki internetowej.

Przykład:

<img src="https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png" alt="lew">

Rezultat:

lew

Innymi słowy element img może reprezentować zasób internetowy w postaci obrazka, czyli w postaci pliku, który reprezentuje obrazek.

W naszym przykładzie plikiem reprezentującym obrazek jest plik o nazwie zwierze-01 oraz rozszerzeniu .png, który to plik zwierze-01.png znajduje się pod adresem URL https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png. Innymi słowy nasz plik HTML, czyli dokument HTML, zawiera w swoim kodzie HTML element img, który reprezentuje zasób internetowy zwierze-01.png. Możemy również powiedzieć, że z naszym dokumentem HTML za pomocą elementu img został powiązany plik typu PNG, czyli w tym wypadku zasób internetowy zwierze-01.png.

Język HTML oferuje nam kilka elementów HTML, których możliwością jest powiązanie interesującego nas zasobu internetowego (czasami z góry określonego typu) z dokumentem HTML, dzięki czemu każdy interesujący nas zasób internetowy może urozmaicić treść naszej strony internetowej.