Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Atrybut mający sens

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Atrybuty HTML niektórych elementów HTML nie są atrybutami wymaganymi, lecz mają one sens tylko w sytuacji gdy dany element HTML posiada już inny z góry określony atrybut HTML.

Przykładowo. Element a nie musi posiadać żadnego atrybutu HTML.

<a>
  Elementy HTML budujące tabelę HTML: table, caption, thead, tbody, tfoot, tr, th, td.
</a>

Rezultat:

Elementy HTML budujące tabelę HTML: table, caption, thead, tbody, tfoot, tr, th, td.

Element a w zaprezentowanej formie jest informacją dla przeglądarki internetowej o tym, że w danym miejscu w kodzie HTML występuje element a, który po wyświetleniu w oknie przeglądarki internetowej mógłby prowadzić do zasobu internetowego, którego treścią byłyby informacje o elementach HTML budujących tabelę HTML.

Jednym z atrybutów HTML, które możemy dodać do elementu a jest atrybut hreflang.

Przykład:

<a hreflang="en">
  Elementy HTML budujące tabelę HTML: table, caption, thead, tbody, tfoot, tr, th, td.
</a>

Rezultat:

Elementy HTML budujące tabelę HTML: table, caption, thead, tbody, tfoot, tr, th, td.

Atrybut hreflang elementu a określa dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, jaki język, którym posługują się na co dzień ludzie posiada zasób internetowy, do którego prowadzi dany element a. Wartość en atrybutu hreflang wskazuje na język angielski, lecz w tym wypadku wspomniany atrybut hreflang nie ma sensu dla naszego przykładowego elementu a, ponieważ nasz przykładowy element a nie prowadzi do żadnego zasobu internetowego. Dlatego sytuację tę postaramy się zmienić.

<a href="https://www.w3.org/TR/html52/tabular-data.html" hreflang="en">
  Kliknij, aby zobaczyć elementy HTML budujące tabelę HTML: table, caption, thead, tbody, tfoot, tr, th, td.
</a>

Rezultat:

Kliknij, aby zobaczyć elementy HTML budujące tabelę HTML: table, caption, thead, tbody, tfoot, tr, th, td.

Po dodaniu do naszego przykładowego elementu a atrybutu href wraz z wartością https://www.w3.org/TR/html52/tabular-data.html, nasz przykładowy element a od tej pory prowadzi do zasobu internetowego znajdującego się pod adresem https://www.w3.org/TR/html52/tabular-data.html. Ponadto treść reprezentowana przez zawartość zasobu internetowego znajdującego się pod wspomnianym adresem została napisana w języku angielskim, dlatego od tej pory atrybut hreflang wraz z wartością en, który posiada nasz przykładowy element a, ma sens.

Atrybut hreflang nie jest wymaganym atrybutem elementu a, dlatego kod HTML zaprezentowany poniżej jest również prawidłowy.

<a href="https://www.w3.org/TR/html52/tabular-data.html">
  Kliknij, aby zobaczyć elementy HTML budujące tabelę HTML: table, caption, thead, tbody, tfoot, tr, th, td.
</a>