Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Atrybut logiczny

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Czym jest atrybut logiczny?

Czasami w naszym świecie realnym zakochujemy się w kimś i nie interesują nas żadne inne poboczne szczegóły, interesuje nas tylko to, że wspomniane uczucie istnieje.

Niektóre atrybuty HTML są atrybutami logicznymi. Oznacza to, że przeglądarkę internetową nie interesuje, jaką wartość posiada dany atrybut HTML, lecz przeglądarkę internetową interesuje to czy dany atrybut HTML został przez nas dodany do danego elementu HTML, czy też nie.

Przykładowo. Element audio może reprezentować interesujący nas plik dźwiękowy w oknie przeglądarki internetowej.

Przykład:

<audio src="https://webkod.pl/files/html/utwor-01.mp3"></audio>

Rezultat:

Na tę chwilę nie możemy zobaczyć przycisków interfejsu użytkownika służących do kontrolowania odtwarzania zasobu internetowego reprezentowanego przez nasz przykładowy element audio, lecz sytuację tę możemy zmienić za pomocą atrybutu logicznego controls.

<audio src="https://webkod.pl/files/html/utwor-01.mp3" controls></audio>

Rezultat:

Atrybut logiczny controls elementu audio jest informacją dla przeglądarki internetowej o tym, że chcemy, aby domyślne przyciski interfejsu użytkownika służące do kontrolowania odtwarzania zasobu internetowego reprezentowanego przez dany element audio zostały wyświetlone w oknie przeglądarki internetowej, dzięki czemu będziemy mogli między innymi poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk interfejsu użytkownika rozpocząć odtwarzanie pliku dźwiękowego reprezentowanego przez wspomniany element audio.

Jak możemy zauważyć w naszym przykładzie atrybut logiczny controls nie posiada żadnej wartości, bo w tej sytuacji wspomniana wartość nie byłaby żadną istotną informacją dla przeglądarki internetowej, ponieważ w tej sytuacji istotnym faktem dla przeglądarki internetowej jest tylko fakt o tym, iż dany element audio posiada atrybut logiczny controls, dlatego informacja ta jest wystarczającą informacją dla przeglądarki internetowej o tym, że domyślne przyciski interfejsu użytkownika służące do kontrolowania odtwarzania zasobu internetowego reprezentowanego przez wspomniany element audio powinny zostać wyświetlone przez wspomnianą przeglądarkę internetową.

Jednak jeżeli z jakiejś przyczyny każdy atrybut HTML występujący w naszym kodzie HTML musi posiadać swoją wartość, wtedy możemy użyć, którąś z następujących form:

<audio src="https://webkod.pl/files/html/utwor-01.mp3" controls="controls"></audio>
<audio src="https://webkod.pl/files/html/utwor-01.mp3" controls=""></audio>

Lecz w obrębie tego kursu HTML dla każdego atrybutu logicznego przeważnie będę stosował formę bez wartości.