Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Skrócony zapis wartości atrybutu HTML

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Jak zdążyliśmy już zauważyć atrybuty HTML niebędące atrybutami logicznymi z reguły muszą posiadać swoją wartość występującą po znaku = oraz znajdującą się pomiędzy pojedynczym cudzysłowem, czyli znakami '' lub znajdującą się pomiędzy podwójnym cudzysłowem, czyli znakami "".

Przykład:

<img src="https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png" alt="lew">
<!-- LUB -->
<img src='https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png' alt='lew'>

Oczywiście nie jest błędem, jeżeli z jakiejś przyczyny zechcemy, aby niektóre wartości atrybutów HTML tego samego interesującego nas elementu HTML znalazły się pomiędzy pojedynczym cudzysłowem, a niektóre wartości atrybutów HTML tego samego wspomnianego elementu HTML znalazły się pomiędzy podwójnym cudzysłowem.

Przykład:

<img src="https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png" alt='lew'>
<!-- LUB -->
<img src='https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png' alt="lew">

Ponadto istnieje jeszcze jedna zasada dotycząca zapisywania wartości atrybutu HTML elementu HTML.

Gdy wiemy, że wartość interesującego nas atrybutu HTML nie będzie zawierać w swoim ciągu znaków żadnego białego znaku, wtedy w naszym zapisie zewnętrzny cudzysłów wspomnianej wartości atrybutu HTML możemy pominąć.

Przykład:

<img src=https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png alt=lew>

Jednak nie polecam Ci tej metody, ponieważ łatwo o błąd.

Przykład:

<img src=https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png alt=zdjęcie lwa>

W naszym przykładowym zapisie występuje jeden błąd. Zewnętrzny cudzysłów wartości atrybutu alt w tym wypadku nie powinien zostać przez nas pominięty, ponieważ wartość wspomnianego atrybutu alt zawiera w swoim ciągu znaków biały znak (w tym wypadku jeden znak spacji), dlatego przeglądarka internetowa interpretuje nasz przykładowy zapis alt=zdjęcie lwa jako dwa różne atrybutu HTML. Atrybut alt wraz z wartością zdjęcie oraz atrybut logiczny lwa, lecz atrybut logiczny o nazwie lwa nie istnieje w języku HTML, dlatego nasz przykładowy zapis jest błędny.