Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Atrybut wymagany

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Niektóre elementy HTML zawsze muszą posiadać swój z góry określony atrybut HTML, ponieważ w przeciwnym wypadku dany element HTML nie będzie miał sensu i przeglądarka internetowa potraktuje taki element HTML jako element HTML zawierający błąd.

Ptak potrafiący oraz chcący latać zawsze musi posiadać sprawne skrzydła, ponieważ w przeciwnym wypadku nie będzie mógł latać.

Element img jest jednym z tych elementów HTML, które zawsze muszą posiadać swój z góry określony atrybut HTML.

Przykład:

<img>

Element img w zaprezentowanej formie nie stanowi dla przeglądarki internetowej żadnej konkretnej informacji, dlatego element img w zaprezentowanej formie jest traktowany przez przeglądarkę internetową jako element HTML zawierający błąd.

Każdy element img musi posiadać atrybut src wraz z wartością określającą adres URL obrazka, który chcemy, aby był reprezentowany przez dany element img.

Przykład:

<img src="https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png">

Rezultat:

lew

Ponadto każdy element img musi posiadać atrybut alt, dzięki czemu przeglądarka internetowa będzie wiedziała, jaką treść alternatywną (zamienną) wyświetlić, gdy obrazek, który miał być reprezentowany przez dany element img nie mógł, z jakiejś przyczyny, zostać obsłużony przez wspomnianą przeglądarkę internetową.

Przykład:

<img src="https://webkod.pl/files/html/zwierze-99.png" alt="zdjęcie lwa">

Rezultat:

zdjęcie lwa

W przykładzie zaprezentowanym powyżej przeglądarka internetowa nie mogła obsłużyć interesującego nas obrazka, ponieważ obrazek znajdujący się pod wskazanym przez nas adresem URL https://webkod.pl/files/html/zwierze-99.png nie istnieje. Dlatego w tej sytuacji przeglądarka internetowa wykorzystała wskazaną przez nas treść alternatywną w postaci ciągu znaków zdjęcie lwa, ponieważ właśnie taki, a nie inny ciąg znaków został przez nas określony jako wartość atrybutu alt elementu img.