Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Adres zasobu internetowego

Data publikacji
Ostatnio edytowano

W tej części kursu HTML poznamy kilka podstawowych informacji na temat adresu zasobu internetowego, zwanego adresem URL.

Czym jest adres zasobu internetowego?

Załóżmy, że w naszym świecie realnym chcemy osobiście udać się do jakiegoś zasobu budującego nasz świat realny. Załóżmy, że tym zasobem jest konkretne miejsce. Przykładowo możemy powiedzieć, że chcemy udać się do miejsca będącego domem naszego krewnego, który to dom znajduje się w Polsce, w Warszawie, przy ulicy Fikcyjnej, o numerze 8. Ponadto wspomnianą czynność chcielibyśmy wykonać pieszo, za pomocą swoich nóg. Adres naszego docelowego miejsca możemy zapisać w następujący sposób: "pieszo://miejsce.polska/warszawa/fikcyjna/8/dom.krewnego".

Załóżmy teraz, że w naszym świecie wirtualnym za pomocą naszej przeglądarki internetowej chcemy udać się do zasobu internetowego, którym to zasobem internetowym jest obrazek typu PNG o nazwie zwierze-01 znajdujący się w folderze o nazwie html, który to folder o nazwie html jest podfolderem folderu o nazwie files znajdującego się na serwerze (komputerze), którego zastępczą nazwą jest nazwa webkod.pl.

Adres URL naszego docelowego zasobu internetowego możemy zapisać w następujący sposób: https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png.

Ciąg znaków http jest informacją dla przeglądarki internetowej o tym, że chcemy skorzystać z usługi, za pomocą której możemy udać się do zasobu internetowego o nazwie zwierze-01, który to zasób internetowy o nazwie zwierze-01 znajduje się w folderze o nazwie html, który to folder o nazwie html jest podfolderem folderu o nazwie files znajdującego się na serwerze (komputerze), którego zastępczą nazwą jest nazwa webkod.pl.

Ciąg znaków .png jest informacją dla przeglądarki internetowej o tym, że nasz docelowy zasób internetowy o nazwie zwierze-01 posiada rozszerzenie .png, czyli jest plikiem typu PNG, który może reprezentować obrazek formatu PNG.

Znak :, ciąg znaków // oraz znaki / pełnią rolę separatorów, dzięki czemu przeglądarka internetowa może rozróżnić poszczególne części naszego przykładowego adresu URL.

Przykład:

<a href="https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png">Zobacz zdjęcie lwa</a>

Rezultat:

Zobacz zdjęcie lwa

Po kliknięciu na ciąg znaków Zobacz zdjęcie lwa, który to ciąg znaków reprezentowany jest przez zawartość naszego przykładowego elementu a, zostaniemy przeniesieni pod adres URL https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png, gdzie znajduje się nasz docelowy zasób internetowy, czyli obrazek o nazwie zwierze-01 oraz o formacie PNG.

Różne elementy HTML mogą reprezentować różne typy zasobów internetowych (nie tylko obrazki). Z reguły każdy taki zasób internetowy posiada swój z góry określony typ. Dla plików dźwiękowych jest to na przykład typ ".mp3". Dla plików wideo mogących posiadać dźwięk jest to na przykład typ ".mp4". Dla plików mogących posiadać kod HTML jest to na przykład typ ".html" itp.

Podczas podawania interesującego nas adresu URL oraz w momencie zapisywania interesującego nas pliku należy zwrócić uwagę na wielkość liter, również tych liter, które określają rozszerzenie danego pliku. Innymi słowy ciąg znaków ".PNG" oraz ciąg znaków ".png" to są dwa różne ciągi znaków, dlatego gdy interesujący nas plik zapiszemy jako "zwierze-01.PNG", a w interesującym nas adresie URL podamy ciąg znaków "zwierze-01.png", w takiej sytuacji przeglądarka internetowa nie odnajdzie interesującego nas zasobu internetowego.

Ponadto adresem niektórych zasobów internetowych może być adres URI. Adres URI jest podobny do adresu URL z tą różnicą, iż za pomocą adresu URI możemy precyzyjniej określić, który zasób internetowy znajdujący się w danym miejscu rzeczywiście nas interesuje.

Znajdując się pod adresem "pieszo://miejsce.polska/warszawa/fikcyjna/8/dom.krewnego" moglibyśmy precyzyjniej określić, o którego krewnego rzeczywiście nam chodzi. Na przykład: "pieszo://miejsce.polska/warszawa/fikcyjna/8/dom.krewnego#jan-kowalski".

Przykładowo. Adres URI https://webkod.pl/files/html/nasz-plik-01.html#lew należy rozumieć jako adres URI zasobu internetowego, który znajduje się: na serwerze, którego zastępczą nazwą jest nazwa webkod.pl, w folderze o nazwie html, który to folder o nazwie html jest podfolderem folderu o nazwie files, w pliku o nazwie nasz-plik-01.html, pod identyfikatorem o nazwie lew. Innymi słowy naszym docelowym zasobem internetowym jest element HTML posiadający atrybut id o wartości lew, który to element HTML znajduje się pod adresem https://webkod.pl/files/html/nasz-plik-01.html.

Przykład:

<a href="https://webkod.pl/files/html/nasz-plik-01.html#lew">Zobacz zdjęcie lwa</a>

Rezultat:

Zobacz zdjęcie lwa

Po kliknięciu na ciąg znaków Zobacz zdjęcie lwa, który to ciąg znaków reprezentowany jest przez zawartość naszego przykładowego elementu a, zostaniemy przeniesieni pod adres URI https://webkod.pl/files/html/nasz-plik-01.html#lew, gdzie znajduje się nasz docelowy zasób internetowy, czyli element HTML posiadający atrybut id o wartości lew.