Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Atrybut wymagany pod warunkiem

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Atrybuty HTML niektórych elementów HTML są wymagane, lecz tylko jeżeli zaistnieje z góry określona sytuacja w naszym kodzie HTML.

Czasami wymagamy snu, lecz zazwyczaj tylko w sytuacji gdy jesteśmy śpiący.

Wymaganym atrybutem elementu meta jest wyłącznie jeden atrybut charset lub wyłącznie jeden atrybut http-equiv lub wyłącznie jeden atrybut name. Oznacza to, że element meta musi posiadać element charset lub element http-equiv lub element name.

Przykład:

<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="content-language">
<meta name="author">

O ile element meta z atrybutem charset oraz wartością utf-8 stanowi kompletną informację dla przeglądarki internetowej. O tyle element meta posiadający tylko atrybut http-equiv lub tylko atrybut name nie stanowi kompletnej informacji dla przeglądarki internetowej. Dlatego dodatkowym wymaganym atrybutem elementu meta jest atrybut content, lecz tylko w sytuacji gdy dany element meta posiada atrybut http-equiv lub atrybut name.

Przykład:

<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="content-language" content="pl">
<meta name="author" content="Jan Kowalski">

Od tej pory każdy z zaprezentowanych elementów meta stanowi kompletną informację dla przeglądarki internetowej.

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="content-language" content="pl">
  <meta name="author" content="Jan Kowalski">
  <title>Moje ulubione rzeczy</title>
 </head>
 <body>

  <article>
   <h1>Mój ulubiony kwiat</h1>
   <p>Moim ulubionym kwiatem jest <b>róża</b>.</p>
   <p>Ponieważ róża to symbol miłości.</p>
  </article>

  <article>
   <h1>Mój ulubiony kolor</h1>
   <p>Moim ulubionym kolorem jest kolor <b>błękitny</b>.</p>
   <p>Ponieważ błękitny to kolor nieba.</p>
  </article>

 </body>
</html>

Element meta wraz z atrybutem charset o wartości utf-8 informuje przeglądarkę internetową o tym, że do napisania zawartości danego dokumentu HTML zostały wykorzystane znaki należące do systemu kodowania znaków utf-8.

Element meta wraz z atrybutem http-equiv o wartości content-language oraz atrybutem content o wartości pl informuje przeglądarkę internetową o tym, że bazowym językiem, jaki posiada treść reprezentowana przez zawartość danego dokumentu HTML jest język polski.

Element meta wraz z atrybutem name o wartości author oraz atrybutem content o wartości Jan Kowalski informuje przeglądarkę internetową o tym, że autorem danego dokumentu HTML jest - Jan Kowalski.