Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Pominięcie tagu elementu HTML

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Elementy HTML zbudowane z dwóch tagów, czyli z tagu otwierającego zawartość elementu HTML oraz z tagu zamykającego zawartość elementu HTML stanowią klarowną informację dla nas oraz dla przeglądarki internetowej, gdzie zaczyna się oraz gdzie kończy się zawartość posiadana przez dany element HTML.

Przykład:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <title>Moje ulubione rzeczy</title>
 </head>
 <body>

  <article>
   <h1>Mój ulubiony kolor</h1>
   <p>Moim ulubionym kolorem jest kolor <b>błękitny</b>.</p>
   <p>Ponieważ błękitny to kolor nieba.</p>
  </article>

 </body>
</html>

Każdy z zaprezentowanych elementów HTML posiada swój własny tag otwierający zawartość (na przykład <p>) oraz swój własny tag zamykający zawartość (na przykład </p>).

Tag zamykający zawartość niektórych elementów HTML w niektórych sytuacjach może zostać pominięty. Na przykład tag zamykający zawartość elementu p może zostać pominięty, gdy następnym w kolejności elementem HTML występującym po danym elemencie p (w kodzie HTML danego dokumentu HTML) jest element p lub jeżeli po wspomnianym elemencie p nie występuje żadna inna zawartość, która z założenia miałaby należeć do elementu rodzica wspomnianego elementu p.

To tylko skrócony opis sytuacji, w której tag zamykający zawartość elementu "p" może zostać pominięty. Cały opis wspomnianej sytuacji został zaprezentowany w części przeznaczonej na prezentację elementów HTML języka HTML, w tym również elementu p.

Przykład:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <title>Moje ulubione rzeczy</title>
 </head>
 <body>

  <article>
   <h1>Mój ulubiony kolor</h1>
   <p>Moim ulubionym kolorem jest kolor <b>błękitny</b>.
   <p>Ponieważ błękitny to kolor nieba.
  </article>

 </body>
</html>

Tag zamykający zawartość pierwszego elementu p mógł zostać pominięty, ponieważ następnym w kolejności elementem HTML występującym po pierwszym wspomnianym elemencie p (w naszym przykładowym kodzie HTML) jest element p.

Tag zamykający zawartość drugiego elementu p mógł zostać pominięty, ponieważ w naszym przykładowym kodzie HTML po wspomnianym elemencie p nie występuje żadna inna zawartość, która z założenia miałaby należeć do elementu rodzica wspomnianego elementu p, którym to elementem rodzicem w tym wypadku jest element article.

Ponadto tag otwierający zawartość niektórych elementów HTML w niektórych sytuacjach również może zostać pominięty.

Przykład:

<!DOCTYPE HTML>
 <head>
  <title>Moje ulubione rzeczy</title>
 </head>
 <body>

  <article>
   <h1>Mój ulubiony kolor</h1>
   <p>Moim ulubionym kolorem jest kolor <b>błękitny</b>.
   <p>Ponieważ błękitny to kolor nieba.
  </article>

 </body>
</html>

W naszym przykładzie tag otwierający zawartość elementu html mógł zostać pominięty, ponieważ pierwszą rzeczą, jaka występuje w zawartości wspomnianego elementu html nie jest komentarz języka HTML.

Ponadto tag zamykający zawartość elementu html również może zostać pominięty w niektórych sytuacjach.

Przykład:

<!DOCTYPE HTML>
<head>
 <title>Moje ulubione rzeczy</title>
</head>
<body>

 <article>
  <h1>Mój ulubiony kolor</h1>
  <p>Moim ulubionym kolorem jest kolor <b>błękitny</b>.
  <p>Ponieważ błękitny to kolor nieba.
 </article>

</body>

W obrębie tego kursu HTML nie będę stosował pominięcia tagu elementu HTML w przykładach, ponieważ korzyści wynikające z tej techniki są znikome w porównaniu do problemów, jakie może nam przysporzyć pominięcie tagu elementu HTML.