Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Zdolność fallback

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Niektóre elementy HTML posiadają "zdolność fallback". W praktyce oznacza to, że zawartość niektórych elementów HTML jest zawartością reprezentującą treść awaryjną, czyli taką treść, która zostanie uaktywniona przez przeglądarkę internetową tylko wtedy gdy dany element HTML posiadający "zdolność fallback", z jakiś przyczyn nie może pełnić swojej pierwotnej funkcji (na przykład dlatego, że nie jest interpretowany przez przeglądarkę internetową lub dlatego, że nie może reprezentować zasobu internetowego, który wskazaliśmy).

Przykład:

<object data="https://webkod.pl/files/html/animowany-kwiat-01.swf">
  <img src="https://webkod.pl/files/html/kwiat-01.png" alt="czerwona róża">
</object>

Rezultat:

czerwona róża

Ze względu na to, iż zasób internetowy znajdujący się pod adresem https://webkod.pl/files/html/animowany-kwiat-01.swf nie istnieje, zamiast wspomnianego zasobu internetowego, który z naszego założenia miał być reprezentowany przez nasz przykładowy element object, w oknie naszej przeglądarki internetowej została wyświetlona treść awaryjna w postaci zasobu internetowego znajdującego się pod adresem https://webkod.pl/files/html/kwiat-01.png, który to zasób internetowy w tym wypadku reprezentowany jest przez element img naszego przykładowego elementu object.