Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Treść reprezentowana przez element "object"

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Generalnie rzecz biorąc za pomocą elementu object w oknie przeglądarki internetowej możemy wyświetlić dokładnie te same treści, które to treści możemy wyświetlić za pomocą elementu embed lub za pomocą elementu iframe.

Przykład:

<object data="https://webkod.pl/files/html/animacja-01.swf" width="200" height="150"></object>

Rezultat:

Dzięki elementowi object w oknie naszej przeglądarki internetowej została wyświetlona treść w postaci animacji FLASH reprezentowanej przez zasób internetowy znajdujący się pod adresem https://webkod.pl/files/html/animacja-01.swf.

Kolejny przykład:

<object data="https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png"></object>

Rezultat:

Dzięki elementowi object w oknie naszej przeglądarki internetowej została wyświetlona treść w postaci obrazka reprezentowanego przez zasób internetowy znajdujący się pod adresem https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png.

Kolejny przykład:

<object data="https://webkod.pl/files/html/strona-01.html"></object>

Rezultat:

Dzięki elementowi object w oknie naszej przeglądarki internetowej została wyświetlona treść w postaci dokumentu HTML reprezentowanego przez zasób internetowy znajdujący się pod adresem https://webkod.pl/files/html/strona-01.html.

Kolejny przykład:

<object data="https://www.youtube-nocookie.com/embed/SAHvDE9FFAE" width="560" height="315"></object>

Rezultat:

Dzięki elementowi object w oknie naszej przeglądarki internetowej została wyświetlona treść w postaci filmu wideo reprezentowanego przez zasób internetowy pochodzący z serwisu youtube.com oraz znajdujący się pod adresem https://www.youtube-nocookie.com/embed/SAHvDE9FFAE.

Ponadto element object posiada kilka dodatkowych zdolności, o których powiemy sobie w następnych krokach.