Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

id

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie atrybutu id

Za pomocą atrybutu id możemy określić, jaki unikalny identyfikator ma posiadać interesujący nas element HTML, czyli jaką unikalną wartość wspomnianego atrybutu id powinien posiadać interesujący nas element HTML.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu id

ciąg znaków

Należy podać pozbawiony jakiegokolwiek białego znaku niepusty ciąg znaków, który chcemy aby został wykorzystany do określenia interesującej nas wartości.

Przykładowy kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <ul>
   <li>
    <a href="#akapit-1">Do pierwszego akapitu treści</a>
   </li>

   <li>
    <a href="#akapit-2">Do drugiego akapitu treści</a>
   </li>

   <li>
    <a href="#akapit-3">Do trzeciego akapitu treści</a>
   </li>
  </ul>

  <p id="akapit-1">
   Przykładowa treść pierwszego elementu "p".
  </p>

  <p id="akapit-2">
   Przykładowa treść drugiego elementu "p".
  </p>

  <p id="akapit-3">
   Przykładowa treść trzeciego elementu "p".
  </p>

 </body>
</html>

Rezultat

Przykładowa treść pierwszego elementu "p".

Przykładowa treść drugiego elementu "p".

Przykładowa treść trzeciego elementu "p".

Każdy z przykładowych elementów "p" posiada swoją własną wartość unikalnego identyfikatora, ponieważ do każdego ze wspomnianych elementów "p" został dodany atrybut "id" wraz z unikalną niepowtarzającą się wartością.

Gdy zdecydujemy się, aby interesujący nas element HTML posiadał atrybut "id" o interesującej nas wartości, wspomniana wartość atrybutu "id" musi być unikalna względem wartości pozostałych atrybutów "id" elementów HTML znajdujących się w zawartości tego samego dokumentu HTML.

Interpretacja atrybutu id

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak