Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

id

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie atrybutu id

Za pomocą atrybutu id możemy określić, jaka nazwa identyfikatora powinna zostać przypisana do interesującego nas elementu HTML.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu id

nazwa identyfikatora

Należy podać niepusty oraz pozbawiony jakiegokolwiek białego znaku ciąg znaków, który chcemy, aby został wykorzystany przez przeglądarkę internetową do określenia interesującej nas nazwy identyfikatora.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <ul>
   <li>
    <a href="#akapit-1">do pierwszego akapitu treści</a>
   </li>

   <li>
    <a href="#akapit-2">do drugiego akapitu treści</a>
   </li>

   <li>
    <a href="#akapit-3">do trzeciego akapitu treści</a>
   </li>
  </ul>

  <p id="akapit-1">
   Przykładowa treść pierwszego elementu "p".
  </p>

  <p id="akapit-2">
   Przykładowa treść drugiego elementu "p".
  </p>

  <p id="akapit-3">
   Przykładowa treść trzeciego elementu "p".
  </p>

 </body>
</html>

Rezultat

Przykładowa treść pierwszego elementu "p".

Przykładowa treść drugiego elementu "p".

Przykładowa treść trzeciego elementu "p".

Nazwą identyfikatora, jaka została przypisana do drugiego przykładowego elementu "p", jest nazwa "akapit-2", ponieważ do wspomnianego elementu "p" został dodany atrybut "id" wraz z wartością "akapit-2".

W zawartości tego samego dokumentu HTML nie mogą znajdować się elementy HTML posiadające tą samą wartość atrybutu "id".

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS związane z atrybutem id

/* brak */

Interpretacja atrybutu id

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak