Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Kontekst wewnętrzny elementu rodzica

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Podczas poznawania kontekstów wewnętrznych kolejnych elementów HTML możemy natknąć się na sytuację, gdy prawidłowym kontekstem wewnętrznym interesującego nas elementu HTML jest kontekst wewnętrzny elementu rodzica. Oznacza to, że elementem dzieckiem interesującego nas elementu HTML może być element HTML, który może być elementem dzieckiem elementu rodzica interesującego nas elementu HTML.

Przykład:

<p>
 <object data="https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png">
  <!--
   czy w tej sytuacji element "div" może być
   elementem dzieckiem elementu "object"?
  -->
 </object>
</p>

Pytanie brzmi...

Czy w zaprezentowanej strukturze HTML element div może być elementem dzieckiem elementu object?

Element object jest jednym z tych elementów HTML, których kontekst wewnętrzny jest uzależniony od kontekstu wewnętrznego elementu rodzica. Dlatego aby dowiedzieć się, jaki element HTML może być elementem dzieckiem elementu object musimy sprawdzić, jakie elementy HTML mogą znaleźć się w kontekście wewnętrznym elementu rodzica wspomnianego elementu object.

W naszej przykładowej strukturze HTML elementem rodzicem elementu object jest element p. Kontekstem wewnętrznym elementu p może być zawartość frazowana. Do kategorii zawartość frazowana nie należy element div, dlatego w tym wypadku element div nie może być elementem dzieckiem elementu object.

Spójrzmy teraz na podobny przykład:

<figure>
 <object data="https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png">
  <!--
   czy w tej sytuacji element "div" może być
   elementem dzieckiem elementu "object"?
  -->
 </object>
</figure>

Pytanie brzmi...

Czy w zaprezentowanej strukturze HTML element div może być elementem dzieckiem elementu object?

W naszej przykładowej strukturze HTML elementem rodzicem elementu object jest element figure. Kontekstem wewnętrznym elementu figure może być zawartość opływająca. Do kategorii zawartość opływająca należy element div, dlatego w tym wypadku element div może być elementem dzieckiem elementu object.