Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Elementy HTML tworzące wewnętrzny kontekst opływający

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Do kategorii element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający należą przede wszystkim elementy HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst opływający dla elementów HTML, których kontekstem zewnętrznym może być element HTML, który należy do kategorii element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający.

Jaki element HTML może być elementem rodzicem elementu p?

<p>Moim ulubionym kwiatem jest <b>róża</b>.</p>

Elementem rodzicem elementu p może być element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający.

Przykład:

<div>
  <p>Moim ulubionym kwiatem jest <b>róża</b>.</p>
</div>

Element div należy do kategorii element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający, a kontekstem zewnętrznym elementu p może być element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający, dlatego w tym wypadku nasz przykładowy element p posiada prawidłowy kontekst zewnętrzny. Innymi słowy elementem rodzicem naszego przykładowego elementu p jest prawidłowy element HTML.