Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Element potomek

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Elementem potomkiem elementu X jest każdy element HTML występujący w zawartości wspomnianego elementu X oraz w zawartości jego wszystkich elementów HTML.

Przykład:

<main>
 <article>
  <h1>Mój ulubiony kwiat</h1>
  <p>Moim ulubionym kwiatem jest <b>róża</b>.</p>
 </article>
</main>

W tym przykładzie pierwszym elementem potomkiem elementu main jest element article, drugim elementem potomkiem elementu main jest element h1, trzecim elementem potomkiem elementu main jest element p, natomiast czwartym elementem potomkiem elementu main jest element b.

<!--
 pierwszym elementem potomkiem elementu "main" jest element "article"
 drugim elementem potomkiem elementu "main" jest element "h1"
 trzecim elementem potomkiem elementu "main" jest element "p"
 czwartym elementem potomkiem elementu "main" jest element "b"
-->
<main>
 <article>
  <h1>Mój ulubiony kwiat</h1>
  <p>Moim ulubionym kwiatem jest <b>róża</b>.</p>
 </article>
</main>

Pierwszym elementem potomkiem elementu article jest element h1, drugim elementem potomkiem elementu article jest element p, natomiast trzecim elementem potomkiem elementu article jest element b.

<!--
 pierwszym elementem potomkiem elementu "article" jest element "h1"
 drugim elementem potomkiem elementu "article" jest element "p"
 trzecim elementem potomkiem elementu "article" jest element "b"
-->
<main>
 <article>
  <h1>Mój ulubiony kwiat</h1>
  <p>Moim ulubionym kwiatem jest <b>róża</b>.</p>
 </article>
</main>

Element h1 nie posiada swojego elementu potomka.

<!-- element "h1" nie posiada swojego elementu potomka -->
<main>
 <article>
  <h1>Mój ulubiony kwiat</h1>
  <p>Moim ulubionym kwiatem jest <b>róża</b>.</p>
 </article>
</main>

Jedynym elementem potomkiem elementu p jest element b.

<!-- pierwszym i jedynym elementem potomkiem elementu "p" jest element "b" -->
<main>
 <article>
  <h1>Mój ulubiony kwiat</h1>
  <p>Moim ulubionym kwiatem jest <b>róża</b>.</p>
 </article>
</main>

Element b nie posiada swojego elementu potomka.

<!-- element "b" nie posiada swojego elementu potomka -->
<main>
 <article>
  <h1>Mój ulubiony kwiat</h1>
  <p>Moim ulubionym kwiatem jest <b>róża</b>.</p>
 </article>
</main>