Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Elementy HTML tworzące wewnętrzny kontekst skryptowy

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Do kategorii element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst skryptowy należą przede wszystkim elementy HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst skryptowy dla elementów HTML, których kontekstem zewnętrznym może być element HTML, który należy do kategorii element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst skryptowy.

Jaki element HTML może być elementem rodzicem elementu script?

<script src="https://webkod.pl/files/html/skrypt-01.js"></script>

Elementem rodzicem elementu script między innymi może być element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst skryptowy.

Przykład:

<head>
  <script src="https://webkod.pl/files/html/skrypt-01.js"></script>
</head>

Element head należy do kategorii element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst skryptowy, a kontekstem zewnętrznym elementu script może być element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst skryptowy, dlatego w tym wypadku nasz przykładowy element script posiada prawidłowy kontekst zewnętrzny. Innymi słowy elementem rodzicem naszego przykładowego elementu script jest prawidłowy element HTML.