Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Elementy HTML tworzące wewnętrzny kontekst metadata

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Do kategorii element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst metadata należą przede wszystkim elementy HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst metadata dla elementów HTML, których kontekstem zewnętrznym może być element HTML, który należy do kategorii element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst metadata.

Jaki element HTML może być elementem rodzicem elementu link?

<link href="https://webkod.pl/files/html/reguly-01.css" rel="stylesheet">

Elementem rodzicem elementu link może być element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst metadata.

Przykład:

<head>
  <link href="https://webkod.pl/files/html/reguly-01.css" rel="stylesheet">
</head>

Element head należy do kategorii element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst metadata, a kontekstem zewnętrznym elementu link może być element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst metadata, dlatego w tym wypadku nasz przykładowy element link posiada prawidłowy kontekst zewnętrzny. Innymi słowy elementem rodzicem naszego przykładowego elementu link jest prawidłowy element HTML.