Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Kontekst wewnętrzny - złożony

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Prawidłowy kontekst wewnętrzny niektórych elementów HTML może posiadać kilka wariantów, może być nieco bardziej złożony.

Przykładowo. Kontekstem wewnętrznym elementu figure może być zawartość opływająca, lecz wyłącznie po lub wyłącznie przed dokładnie jednym ewentualnym elementem figcaption.

Po pierwsze wspomniana informacja oznacza, że elementem dzieckiem elementu figure może być każdy element HTML należący do kategorii zawartość opływająca.

Po drugie wspomniana informacja oznacza, że w kontekście wewnętrznym elementu figure ewentualnie może znaleźć się wyłącznie jeden dodatkowy element figcaption.

Po trzecie wspomniana informacja oznacza, że gdy zdecydujemy się na to, aby w kontekście wewnętrznym elementu figure znalazł się element figcaption wraz z elementami HTML należącymi do kategorii zawartość opływająca, wtedy element figcaption musi być pierwszym lub ostatnim elementem dzieckiem wspomnianego elementu figure, czyli zawartość opływająca musi znaleźć się w kodzie HTML po lub przez wspomnianym elementem figcaption.

Przykład:

<figure>
  <p>Jednym z symboli odwagi jest lew, którego zdjęcie znajduje się poniżej.</p>
  <img src="https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png" alt="zdjęcie lwa">
  <figcaption>Symbol odwagi</figcaption>
</figure>
<figure>
  <figcaption>Symbol odwagi</figcaption>
  <p>Jednym z symboli odwagi jest lew, którego zdjęcie znajduje się poniżej.</p>
  <img src="https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png" alt="zdjęcie lwa">
</figure>
<figure>
  <p>Jednym z symboli odwagi jest lew, którego zdjęcie znajduje się poniżej.</p>
  <img src="https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png" alt="zdjęcie lwa">
</figure>

Kontekstem wewnętrznym pierwszego z zaprezentowanych elementów figure jest element p oraz element img. Wspomniane elementy p oraz img należą do kategorii zawartość opływająca, ponadto wspomniane elementy p oraz img występują przed dokładnie jednym elementem figcaption, który to element figcaption również należy do kontekstu wewnętrznego wspomnianego elementu figure.

Kontekstem wewnętrznym drugiego z zaprezentowanych elementów figure jest element p oraz element img. Wspomniane elementy p oraz img należą do kategorii zawartość opływająca, ponadto wspomniane elementy p oraz img występują po dokładnie jednym elemencie figcaption, który to element figcaption również należy do kontekstu wewnętrznego wspomnianego elementu figure.

Kontekstem wewnętrznym trzeciego z zaprezentowanych elementów figure jest element p oraz element img. Wspomniane elementy p oraz img należą do kategorii zawartość opływająca.

Innymi słowy każdy z zaprezentowanych elementów figure posiada prawidłowy kontekst wewnętrzny.