Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Element przodek

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Elementem przodkiem elementu X jest każdy kolejny element rodzic.

Przykład:

<main>
 <article>
  <h1>Mój ulubiony kwiat</h1>
  <p>Moim ulubionym kwiatem jest <b>róża</b>.</p>
 </article>
</main>

Element main w tym przykładzie nie posiada swojego elementu przodka.

<!-- element "main" nie posiada swojego elementu przodka -->
<main>
 <article>
  <h1>Mój ulubiony kwiat</h1>
  <p>Moim ulubionym kwiatem jest <b>róża</b>.</p>
 </article>
</main>

Jedynym elementem przodkiem elementu article jest element main.

<!-- pierwszym i jedynym elementem przodkiem elementu "article" jest element "main" -->
<main>
 <article>
  <h1>Mój ulubiony kwiat</h1>
  <p>Moim ulubionym kwiatem jest <b>róża</b>.</p>
 </article>
</main>

Pierwszym elementem przodkiem elementu h1 jest element article, natomiast drugim elementem przodkiem elementu h1 jest element main.

<!--
 pierwszym elementem przodkiem elementu "h1" jest element "article"
 drugim elementem przodkiem elementu "h1" jest element "main"
-->
<main>
 <article>
  <h1>Mój ulubiony kwiat</h1>
  <p>Moim ulubionym kwiatem jest <b>róża</b>.</p>
 </article>
</main>

Pierwszym elementem przodkiem elementu p jest element article, natomiast drugim elementem przodkiem elementu p jest element main.

<!--
 pierwszym elementem przodkiem elementu "p" jest element "article"
 drugim elementem przodkiem elementu "p" jest element "main"
-->
<main>
 <article>
  <h1>Mój ulubiony kwiat</h1>
  <p>Moim ulubionym kwiatem jest <b>róża</b>.</p>
 </article>
</main>

Pierwszym elementem przodkiem elementu b jest element p, drugim elementem przodkiem elementu b jest element article, natomiast trzecim elementem przodkiem elementu b jest element main.

<!--
 pierwszym elementem przodkiem elementu "b" jest element "p"
 drugim elementem przodkiem elementu "b" jest element "article"
 trzecim elementem przodkiem elementu "b" jest element "main"
-->
<main>
 <article>
  <h1>Mój ulubiony kwiat</h1>
  <p>Moim ulubionym kwiatem jest <b>róża</b>.</p>
 </article>
</main>