Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Wyjaśnienie

Do kategorii należą przede wszystkim elementy HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst opływający dla elementów HTML, których kontekstem zewnętrznym może być element HTML, który należy do kategorii element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający.

Elementy HTML należące do danej kategorii

 1. a
 2. address
 3. article
 4. aside
 5. audio
 6. blockquote
 7. body
 8. canvas
 9. caption
 10. dd
 11. del
 12. div
 13. dt
 14. fieldset
 15. figcaption
 16. figure
 17. footer
 18. form
 19. header
 20. ins
 21. li
 22. main
 23. map
 24. nav
 25. noscript
 26. object
 27. section
 28. td
 29. template
 30. th
 31. video
 1. Element a tworzy wewnętrzny kontekst opływający, lecz tylko wtedy gdy element rodzic danego elementu a również tworzy wewnętrzny kontekst opływający, ponadto elementy HTML należące do kategorii zawartość interaktywna nie mogą być elementem potomkiem elementu a.
 2. Element address tworzy wewnętrzny kontekst opływający, lecz element header, element footer, element address, elementy HTML należące do kategorii nagłówek zawartości oraz elementy HTML należące do kategorii sekcja zawartości nie mogą być elementem potomkiem elementu address.
 3. Element article tworzy wewnętrzny kontekst opływający, lecz element main nie może być elementem potomkiem elementu article.
 4. Element aside tworzy wewnętrzny kontekst opływający, lecz element main nie może być elementem potomkiem elementu aside.
 5. Element audio tworzy wewnętrzny kontekst opływający, lecz tylko wtedy gdy element rodzic danego elementu audio również tworzy wewnętrzny kontekst opływający, ponadto gdy element audio posiada atrybut src wtedy wspomniany wewnętrzny kontekst opływający tworzony jest po ewentualnych elementach track danego elementu audio (lecz nie przed), natomiast gdy element audio nie posiada atrybutu src wtedy wspomniany wewnętrzny kontekst opływający tworzony jest po ewentualnych elementach source danego elementu audio (lecz nie przed) lub ewentualnych elementach track danego elementu audio (lecz nie przed).
 6. Element canvas tworzy wewnętrzny kontekst opływający, lecz tylko wtedy gdy element rodzic danego elementu canvas również tworzy wewnętrzny kontekst opływający.
 7. Element caption tworzy wewnętrzny kontekst opływający, lecz element table nie może być elementem potomkiem elementu caption.
 8. Element del tworzy wewnętrzny kontekst opływający, lecz tylko wtedy gdy element rodzic danego elementu del również tworzy wewnętrzny kontekst opływający.
 9. Element dt tworzy wewnętrzny kontekst opływający, lecz element header, element footer, elementy HTML należące do kategorii nagłówek zawartości oraz elementy HTML należące do kategorii sekcja zawartości nie mogą być elementem potomkiem elementu dt.
 10. Element fieldset tworzy wewnętrzny kontekst opływający, lecz gdy pierwszym elementem dzieckiem elementu fieldset jest element legend, wtedy wspomniany wewnętrzny kontekst opływający tworzony jest po wspomnianym elemencie legend elementu fieldset.
 11. Element figure tworzy wewnętrzny kontekst opływający, lecz gdy pierwszym lub ostatnim elementem dzieckiem elementu figure jest element figcaption, wtedy wspomniany wewnętrzny kontekst opływający tworzony jest po lub przed wspomnianym elementem figcaption elementu figure.
 12. Element form tworzy wewnętrzny kontekst opływający, lecz element form nie może być elementem potomkiem elementu form.
 13. Element ins tworzy wewnętrzny kontekst opływający, lecz tylko wtedy gdy element rodzic danego elementu ins również tworzy wewnętrzny kontekst opływający.
 14. Element map tworzy wewnętrzny kontekst opływający, lecz tylko wtedy gdy element rodzic danego elementu map również tworzy wewnętrzny kontekst opływający.
 15. Element noscript tworzy wewnętrzny kontekst opływający, lecz tylko wtedy gdy element rodzic danego elementu noscript również tworzy wewnętrzny kontekst opływający, ponadto element noscript nie może być elementem potomkiem elementu noscript.
 16. Element object tworzy wewnętrzny kontekst opływający, lecz gdy pierwszymi elementami dziećmi elementu object są elementy param, wtedy wspomniany wewnętrzny kontekst opływający tworzony jest po wspomnianych elementach param elementu object (lecz nie przed).
 17. Element th tworzy wewnętrzny kontekst opływający, lecz element header, element footer, elementy HTML należące do kategorii nagłówek zawartości oraz elementy HTML należące do kategorii sekcja zawartości nie mogą być elementem potomkiem elementu th.
 18. Element video tworzy wewnętrzny kontekst opływający, lecz tylko wtedy gdy element rodzic danego elementu video również tworzy wewnętrzny kontekst opływający, ponadto gdy element video posiada atrybut src wtedy wspomniany wewnętrzny kontekst opływający tworzony jest po ewentualnych elementach track danego elementu video (lecz nie przed), natomiast gdy element video nie posiada atrybutu src wtedy wspomniany wewnętrzny kontekst opływający tworzony jest po ewentualnych elementach source danego elementu video (lecz nie przed) lub ewentualnych elementach track danego elementu video (lecz nie przed).