Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst metadata

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Wyjaśnienie

Do kategorii należą przede wszystkim elementy HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst metadata dla elementów HTML, których kontekstem zewnętrznym może być element HTML, który należy do kategorii element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst metadata.

Elementy HTML należące do danej kategorii

  1. head
  2. noscript
  3. template
  1. Element noscript tworzy wewnętrzny kontekst metadata, lecz tylko wtedy gdy element rodzic danego elementu noscript również tworzy wewnętrzny kontekst metadata, ponadto wspomniany wewnętrzny kontekst metadata tworzony jest przez element noscript tylko dla elementu link, elementu meta oraz elementu style.