Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Zagnieżdżony kontekst przeglądarki internetowej

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Za pomocą elementu iframe w oknie przeglądarki internetowej możemy utworzyć zagnieżdżony kontekst przeglądarki internetowej. W praktyce oznacza to, że w oknie przeglądarki internetowej może powstać dodatkowe miejsce, do którego to miejsca możemy wczytać dodatkowy zasób internetowy, który to zasób internetowy zazwyczaj możemy wyświetlić w oknie przeglądarki internetowej za pomocą innych elementów HTML.

Przykład:

<iframe></iframe>

Rezultat:

Nasz przykładowy kod HTML reprezentuje zagnieżdżony kontekst przeglądarki internetowej.

Aby do naszego przykładowego elementu iframe został wczytany interesujący nas zasób internetowy, do wspomnianego elementu iframe należy dodać atrybut src wraz z wartością określającą adres interesującego nas zasobu internetowego.

Przykład:

<iframe src="https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png"></iframe>

Rezultat:

Nasz przykładowy kod HTML reprezentuje zagnieżdżony kontekst przeglądarki internetowej, do którego to zagnieżdżonego kontekstu przeglądarki internetowej został wczytany zasób internetowy znajdujący się pod adresem https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png.

Kolejny przykład:

<iframe src="https://webkod.pl/files/html/strona-01.html"></iframe>

Rezultat:

Nasz przykładowy kod HTML reprezentuje zagnieżdżony kontekst przeglądarki internetowej, do którego to zagnieżdżonego kontekstu przeglądarki internetowej został wczytany zasób internetowy znajdujący się pod adresem https://webkod.pl/files/html/strona-01.html.

Za pomocą wartości atrybutu width możemy ustalić wartość szerokości zagnieżdżonego kontekstu przeglądarki internetowej.

Za pomocą wartości atrybutu height możemy ustalić wartość wysokości zagnieżdżonego kontekstu przeglądarki internetowej.

Obie wspomniane wartości liczone są przez przeglądarkę internetową w pikselach.

Przykład:

<iframe width="500" height="250" src="https://webkod.pl/files/html/strona-01.html"></iframe>

Rezultat:

Każdy zagnieżdżony kontekst przeglądarki internetowej jest traktowany przez przeglądarkę internetową jako osobne okno przeglądarki internetowej, dlatego do elementu "iframe" nie należy wczytywać żadnych zasobów internetowych, bez których to zasobów internetowych dana strona internetowa nie stanowiłaby jednolitej całości. Innymi słowy w elemencie "iframe" nie należy umieszczać takich rzeczy jak: główny nagłówek naszej strony internetowej, główne menu naszej strony internetowej, główna treść naszej strony internetowej, główna stopka naszej strony internetowej itp.

Element iframe przeważnie wykorzystywany jest do tego, aby móc wyświetlić na naszej stronie internetowej zasób internetowy znajdujący się na innej stronie internetowej, na przykład zasób internetowy pochodzący z serwisu youtube.com.

Przykład:

<article>
  <h1>Moja ulubiona piosenkarka</h1>

  <p>
    Moją ulubioną piosenkarką, odkąd pamiętam, jest <b>Ayumi Hamasaki</b>.
  </p>

  <iframe src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/-R_qN5JTgzw" width="560" height="315"></iframe>
</article>

Rezultat:

Moja ulubiona piosenkarka

Moją ulubioną piosenkarką, odkąd pamiętam, jest Ayumi Hamasaki.