Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Sekcja zawartości typu "section"

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Element section reprezentuje sekcję zawartości typu section.

Z założenia zawartość sekcji zawartości typu section występująca w kodzie HTML powinna reprezentować treść, która to treść jest już tematyczną częścią treści reprezentowanej przez pozostałą zawartość występującą w tym samym kodzie HTML.

Przykład:

<article>
 <h1>Mój ulubiony kolor</h1>
 <p>
  Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.
 </p>

 <!-- POCZĄTEK PIERWSZEJ SEKCJI ZAWARTOŚCI TYPU SECTION -->
 <section>
  <h1>Dlaczego?</h1>
  <p>
   Ponieważ błękitny to kolor nieba.
  </p>
 </section>
 <!-- KONIEC PIERWSZEJ SEKCJI ZAWARTOŚCI TYPU SECTION -->
</article>

<article>
 <h1>Mój ulubiony owoc</h1>
 <p>
  Moim ulubionym owocem jest czereśnia.
 </p>

 <!-- POCZĄTEK DRUGIEJ SEKCJI ZAWARTOŚCI TYPU SECTION -->
 <section>
  <h1>Dlaczego?</h1>
  <p>
   Ponieważ uwielbiam ten czereśniowy smak.
  </p>
 </section>
 <!-- KONIEC DRUGIEJ SEKCJI ZAWARTOŚCI TYPU SECTION -->
</article>

W naszym przykładowym kodzie HTML występują dwie sekcje zawartości typu section.

Pierwsza sekcja zawartości typu section reprezentowana jest przez pierwszy element section.

Druga sekcja zawartości typu section reprezentowana jest przez drugi element section.

W naszym przykładowym kodzie HTML pierwsza sekcja zawartości typu section dzieli treść reprezentowaną przez zawartość pierwszej sekcji zawartości typu article na dodatkową tematyczną podsekcję, której tematem jest odpowiedź, dlaczego naszym ulubionym kolorem jest kolor błękitny. Wspomniana treść reprezentowana jest przez zawartość drugiego elementu h1 oraz drugiego elementu p. Ponadto wspomniana treść (reprezentowana przez zawartość pierwszego elementu section) jest zależna od treści reprezentowanej przez pozostałą zawartość pierwszego elementu article, oznacza to, że gdy przeniesiemy w całości wspomnianą treść do zawartości innego dokumentu HTML, wspomniana treść utraci swoje znaczenie (zobaczymy pytanie "Dlaczego?" oraz odpowiedź "Ponieważ błękitny to kolor nieba.", lecz nie będziemy widzieli treści, w kontekście której wspomniane pytanie zostało zadane).

W naszym przykładowym kodzie HTML druga sekcja zawartości typu section dzieli treść reprezentowaną przez zawartość drugiej sekcji zawartości typu article na dodatkową tematyczną podsekcję, której tematem jest odpowiedź, dlaczego naszym ulubionym owocem jest czereśnia. Wspomniana treść reprezentowana jest przez zawartość czwartego elementu h1 oraz czwartego elementu p. Ponadto wspomniana treść (reprezentowana przez zawartość drugiego elementu section) jest zależna od treści reprezentowanej przez pozostałą zawartość drugiego elementu article, oznacza to, że gdy przeniesiemy w całości wspomnianą treść do zawartości innego dokumentu HTML, wspomniana treść utraci swoje znaczenie (zobaczymy pytanie "Dlaczego?" oraz odpowiedź "Ponieważ uwielbiam ten czereśniowy smak.", lecz nie będziemy widzieli treści, w kontekście której wspomniane pytanie zostało zadane).