Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Sekcja zawartości typu "article"

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Element article reprezentuje sekcję zawartości typu article.

Z założenia zawartość sekcji zawartości typu article występująca w kodzie HTML powinna reprezentować treść, która to treść stanowi niezależną całość, czyli taką treść, która w całości nie jest zależna od żadnej innej treści reprezentowanej przez pozostałą zawartość występującą w tym samym kodzie HTML.

Przykład:

<!-- POCZĄTEK PIERWSZEJ SEKCJI ZAWARTOŚCI TYPU ARTICLE -->
<article>
 <h1>Mój ulubiony kolor</h1>
 <p>
  Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.
 </p>

 <p>
  Ponieważ błękitny to kolor nieba.
 </p>
</article>
<!-- KONIEC PIERWSZEJ SEKCJI ZAWARTOŚCI TYPU ARTICLE -->

<!-- POCZĄTEK DRUGIEJ SEKCJI ZAWARTOŚCI TYPU ARTICLE -->
<article>
 <h1>Mój ulubiony owoc</h1>
 <p>
  Moim ulubionym owocem jest czereśnia.
 </p>

 <p>
  Ponieważ uwielbiam ten czereśniowy smak.
 </p>
</article>
<!-- KONIEC DRUGIEJ SEKCJI ZAWARTOŚCI TYPU ARTICLE -->

W naszym przykładowym kodzie HTML występują dwie sekcje zawartości typu article.

Pierwsza sekcja zawartości typu article reprezentowana jest przez pierwszy element article.

Druga sekcja zawartości typu article reprezentowana jest przez drugi element article.

W naszym przykładowym kodzie HTML zawartość pierwszej sekcji zawartości typu article reprezentuje treść stanowiącą niezależną całość. Wspomniana treść mówi nam o tym, że naszym ulubionym kolorem jest kolor błękitny, ponieważ błękitny to kolor nieba. Wspomniana treść reprezentowana jest przez zawartość pierwszego elementu h1, pierwszego elementu p oraz drugiego elementu p. Wspomniana treść nie jest zależna od żadnej innej treści reprezentowanej przez pozostałą zawartość występującą w naszym przykładowym kodzie HTML, oznacza to, że gdy przeniesiemy w całości wspomnianą treść do zawartości innego dokumentu HTML, wspomniana treść nadal będzie stanowiła niezależną całość mówiącą nam o tym, iż naszym ulubionym kolorem jest kolor błękitny, ponieważ błękitny to kolor nieba.

W naszym przykładowym kodzie HTML zawartość drugiej sekcji zawartości typu article reprezentuje treść stanowiącą niezależną całość. Wspomniana treść mówi nam o tym, że naszym ulubionym owocem jest czereśnia, ponieważ uwielbiamy jej smak. Wspomniana treść reprezentowana jest przez zawartość drugiego elementu h1, trzeciego elementu p oraz czwartego elementu p. Wspomniana treść nie jest zależna od żadnej innej treści reprezentowanej przez pozostałą zawartość występującą w naszym przykładowym kodzie HTML, oznacza to, że gdy przeniesiemy w całości wspomnianą treść do zawartości innego dokumentu HTML, wspomniana treść nadal będzie stanowiła niezależną całość mówiącą nam o tym, iż naszym ulubionym owocem jest czereśnia, ponieważ uwielbiamy jej smak.