Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Dane kontaktowe

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Zawartością elementu address powinna być treść informująca nas o miejscu, do którego należy zwrócić się, gdy chcemy to uczynić ze względu na treść danej strony internetowej (czyli treść reprezentowaną przez zawartość elementu body) lub treść artykułu danej strony internetowej (czyli treść reprezentowaną przez zawartość jakiegokolwiek elementu article).

Treść reprezentowana przez zawartość elementu address może odnosić się tylko do treści reprezentowanej przez zawartość elementu body lub tylko do treści reprezentowanej przez zawartość elementu article (w zależności, który ze wspomnianych elementów HTML jest pierwszym w kolejności napotkanym elementem przodkiem typu body lub typu article wspomnianego elementu address).

Przykład:

<body>
 <header>
  <h1>Rzeczowo o rzeczach</h1>
 </header>

 <article>
  <header>
   <p>Opublikowano: 2016-01-01</p>
   <h1>Mój ulubiony kolor</h1>
  </header>

  <p>
   Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.
  </p>

  <p>
   Ponieważ błękitny to kolor nieba.
  </p>

  <footer>
   <p>Autor: Jan Kowalski</p>

   <!--
    DANE KONTAKTOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO TREŚCI REPREZENTOWANEJ PRZEZ
    ZAWARTOŚĆ PIERWSZEGO ELEMENTU ARTICLE
   -->
   <address>
    jankowalski@mail.com
   </address>
  </footer>
 </article>

 <footer>
  <p>Autor: Grupa Rzeczowo o Rzeczach</p>

  <!--
   DANE KONTAKTOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO TREŚCI REPREZENTOWANEJ PRZEZ
   ZAWARTOŚĆ ELEMENTU BODY
  -->
  <address>
   rzeczowoorzeczach@mail.com
  </address>
 </footer>
</body>

Nasz przykładowy kod HTML zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że miejscem, do którego może udać się użytkownik odwiedzający nasz przykładowy dokument HTML (jeżeli zechce to uczynić ze względu na treść reprezentowaną przez zawartość elementu body) jest miejsce, na które wskazuje treść reprezentowana przez zawartość elementu address elementu footer wspomnianego elementu body. W tym wypadku treścią reprezentowaną przez zawartość wspomnianego elementu address jest ciąg znaków rzeczowoorzeczach@mail.com.

Ponadto nasz przykładowy kod HTML zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że miejscem, do którego może udać się użytkownik zapoznający się z treścią reprezentowaną przez zawartość naszego przykładowego elementu article (jeżeli zechce to uczynić ze względu na treść reprezentowaną przez zawartość naszego przykładowego elementu article) jest miejsce, na które wskazuje treść reprezentowana przez zawartość elementu address elementu footer wspomnianego elementu article. W tym wypadku treścią reprezentowaną przez zawartość wspomnianego elementu address jest ciąg znaków jankowalski@mail.com.