Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Korzeń sekcji typu "body"

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Jak już zdążyliśmy zauważyć w języku HTML (oprócz sekcji zawartości) występują korzenie sekcji, które są swojego rodzaju miejscem na różne sekcje zawartości.

Element body reprezentuje korzeń sekcji typu body.

Z założenia zawartość korzenia sekcji typu body występująca w kodzie HTML powinna reprezentować całą treść dokumentu HTML, która to treść ma zostać wyświetlona w oknie przeglądarki internetowej dla użytkownika.

Korzeń sekcji typu body jest miejscem występowania wszystkich sekcji zawartości oraz wszystkich korzeni sekcji każdego dokumentu HTML.

Przykład:

<body><!-- POCZĄTEK KORZENIA SEKCJI TYPU BODY -->
 <h1>Moje ulubione rzeczy</h1>

 <!-- SEKCJA ZAWARTOŚCI TYPU ARTICLE -->
 <article>
  <h1>Mój ulubiony kwiat</h1>
  <p>Moim ulubionym kwiatem jest róża.</p>
  <p>Ponieważ róża to symbol miłości.</p>

  <!-- KORZEŃ SEKCJI TYPU FIGURE -->
  <figure>
   <h1>Fotografia róży</h1>
   <img src="https://webkod.pl/files/html/kwiat-01.png" alt="czerwona róża">
  </figure>
 </article>

 <!-- SEKCJA ZAWARTOŚCI TYPU ARTICLE -->
 <article>
  <h1>Mój ulubiony kolor</h1>
  <p>Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.</p>

  <!-- SEKCJA ZAWARTOŚCI TYPU SECTION -->
  <section>
   <h1>Dlaczego błękitny?</h1>
   <p>Ponieważ błękitny to kolor nieba.</p>
  </section>
 </article>

 <!-- SEKCJA ZAWARTOŚCI TYPU ARTICLE -->
 <article>
  <h1>Mój ulubiony owoc</h1>
  <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>

  <!-- SEKCJA ZAWARTOŚCI TYPU SECTION -->
  <section>
   <h1>Dlaczego czereśnia?</h1>
   <p>Ponieważ uwielbiam ten czereśniowy smak.</p>
  </section>
 </article>
</body><!-- KONIEC KORZENIA SEKCJI TYPU BODY -->

Rezultat:

Moje ulubione rzeczy

Mój ulubiony kwiat

Moim ulubionym kwiatem jest róża.

Ponieważ róża to symbol miłości.

Fotografia róży

czerwona róża

Mój ulubiony kolor

Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.

Dlaczego błękitny?

Ponieważ błękitny to kolor nieba.

Mój ulubiony owoc

Moim ulubionym owocem jest czereśnia.

Dlaczego czereśnia?

Ponieważ uwielbiam ten czereśniowy smak.