Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Sekcja zawartości typu "aside"

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Element aside reprezentuje sekcję zawartości typu aside.

Z założenia zawartość sekcji zawartości typu aside występująca w kodzie HTML powinna reprezentować treść poboczną, czyli taką treść, która to treść po usunięciu z zawartości dokumentu HTML nie wpłynęłaby w żaden sposób na znaczenie treści reprezentowanej przez pozostałą zawartość występującą w tym samym dokumencie HTML.

Przykład:

<article>
 <h1>Mój ulubiony kolor</h1>
 <p>
  Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.
 </p>

 <!-- POCZĄTEK SEKCJI ZAWARTOŚCI TYPU ASIDE -->
 <aside>
  <h1>Losowa reklama</h1>
  <!-- miejsce na pozostały kod HTML elementu "aside" -->
 </aside>
 <!-- KONIEC SEKCJI ZAWARTOŚCI TYPU ASIDE -->
</article>

W naszym przykładowym kodzie HTML występuje jedna sekcja zawartości typu aside.

Wspomniana sekcja zawartości typu aside reprezentowana jest przez pierwszy element aside.

Zawartość naszej przykładowej sekcji zawartości typu aside reprezentuje treść w postaci losowej reklamy. Wspomniana losowa reklama w tym wypadku jest treścią poboczną sekcji zawartości typu article, treścią poboczną, ponieważ gdybyśmy usunęli wspomnianą treść w postaci losowej reklamy z zawartości wspomnianego elementu article, wspomniana treść poboczna nie wpłynęłaby w żaden sposób na znaczenie treści reprezentowanej przez pozostałą zawartość wspomnianego elementu article (treść reprezentowana przez zawartość wspomnianego elementu article nadal stanowiłaby niezależną całość mówiącą nam o tym, jaki jest nasz ulubiony kolor).